1-4 kl. skaitinių sąrašas

1-2 KLASIŲ MOKINIAMS PRIVALOMA LITERATŪRA

 1. Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
 2. Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).
 3. P. Mašiotas. Kai aš mažas buvau arba Pajūriais pamariais.
 4. V. Tamulaitis. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.
 5. K. Kasparavičius. Trumpos istorijos ar kitas pasirinktas kūrinys.
 6. A. Matutis. Pasirinkti eilėraščiai.
 7. Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.
 8. R. Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai.
 9. J. Degutytė. Pelėdžiuko sapnas
 10. D. Bisetas. Aukštyn kojom.
 11. O. Proisleris. Vaiduokliukas ar kitas pasirinktas kūrinys.
 12. Dž. Rodaris. Pasakos telefonu arba Džipas televizoriuje.

3-4 KLASIŲ MOKINIAMS PRIVALOMA LITERATŪRA

 1. Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
 2. Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos Sužeistas vėjas).
 3. A. Vaičiulaitis. Pasirinkta pasaka.
 4. J. Degutytė. Nepalik manęs. Pasirinkti eilėraščiai.
 5. V. Žilinskaitė. Kelionė į Tandadriką ar kitas pasirinktas kūrinys.
 6. K. Saja. Ei, slėpkitės!
 7. B. Vilimaitė. Pasirinktas apsakymas.
 8. M. Vainilaitis. Bruknelė.
 9. L. Gutauskas. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
 10. S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
 11. M. Martinaitis. Pelenų antelė.
 12. H. K. Andersenas. Bjaurusis ančiukas.
 13. A. Lindgren. Emilis iš Lionebergos, Pepė Ilgakojinė.
 14. Ch. Nöstlinger. Nykštukas galvoje arba Ateina šuo!

Prisegti failai:

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow