Mūsų progimnazijoje:

 • Atostogos mokiniams
  Pradžia:12:00
  Pabaiga:12:00

Užsisakyti naujienas

Citata

Kapinės pilnos nepakeičiamų žmonių. — Šarlis de Golis

Apsilankymų statistika

23 (100 %) 58 (100 %)
Iš viso aplankė: 23
Iš viso peržiūrėjo: 58

Atributika

Wave Ya Flag by Joerg Sontag Flashapplications requires Flash Player 10 or better.

Verta žinoti

 

 

   

 

 

 

 

Mokymuisi su IKT

 • mediateka
Carousel Plugin by WOWSlider.com v4.9

Bendruomenė

 • Kūrybinga, besimokanti ir bendradarbiaujanti bendruomenė!
 • Mokomės apie Europos sąjungą
 • Kuriame Lietuvos istoriją kartu
 • Mūsų Vilniaus miestas
 • Rekomenduojame mokytis Vilniaus Antakalnio gimnazijoje!
Carousel Plugin by WOWSlider.com v4.9

Vasaros užduotis – draugų fotografija

   Birželis – kitoks mėnuo mokykloje.  Mokinių daug mažiau…  Ateina tik tie, kurie lanko vasaros stovyklėles, arba tie, kurie dėl įvairių priežasčių susitarę susitikti su mokytojais. Šiuo metu mokytojai planuoja ugdymo proceso veiklas kitiems mokslo metams, kuria pamokų planus, tariasi dėl metodų, formų, priima susitarimus, planuoja ateities įvykius, kuria mokyklos strateginį planą. Daug diskutuoja ir kalbasi, mokosi, reflektuoja veiklą, atpažįsta savo stiprybes, pasiekimus, atradimus, įsivardija klaidas ir jų priežastis, ieško gerų sprendimų ir t.t. Daugiau informacijos

Informacija mokiniams ir jų tėveliams dėl naujų uniformų

Kviečiame apsilankyti mūsų įmonės parduotuvėje Verkių g. 30B Vilniuje, iš karto galėsite įsigyti Jūsų mokyklos uniformas. Prašome suskubti  atvykti, kad Rugsėjo 1-ąją galėtumėte pasipuošti naujomis uniformomis. Nauji mokyklinių uniformų užsakymai yra priimami iki birželio mėn. 30 d. Mūsų  parduotuvės darbo laikas I-IV 9.00-18.00; V- 9.00-17.00. Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis. Telefonas pasiteirauti +370 670 26063 arba +370 686 61715 Kilus klausimams, galite rašyti info@lidata.lt Laukiame Jūsų atvykstant. UAB Lidata  

Vilniaus Antakalnio progimnazija skelbia atranką teatro, pradinių klasių ir matematikos mokytojų laisvoms darbo vietoms užimti

Vilniaus Antakalnio progimnazija skelbia atranką teatro, pradinių klasių ir matematikos mokytojų laisvoms darbo vietoms užimti Pareigybių pavadinimai, pareigybės, krūvis:  – pradinių klasių mokytojas 1-3 metams su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu, pilnu darbo krūviu;  – teatro mokytojas su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu, 6 val. nepilnu darbo krūviu, neterminuota sutartimi ;  – matematikos mokytojas ir klasės auklėtojas su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu, pilnu darbo krūviu; Darbuotojai reikalingi nuo 2014-09-01. Reikalavimai: Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas (būtina mokytojo/pedagogo  kvalifikacija), atitinkamo dalyko kompetencija; Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas; Komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba); Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose; Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas. Daugiau informacijos

Kol mokiniai ir pedagogai atostogauja, progimnazijoje vyksta remonto darbai, ruošiamasi naujiems mokslo metams

Vienintelis progimnazijoje dirbantis ugdymo aplinkos darbininkas kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymo aplinkos aprūpinimui,  taip pat bibliotekos darbuotojai rūpinasi kabinetų atnaujinimu, naujos įrangos įsigijimu, parama bei labdara turtui atnaujinti, įsigyjami nauji vadovėliai, skaitmeninis turinys bei kitos ugdymo priemonės. Jau rengiamas pamokų tvarkaraštis, planuojami būreliai ir ruošiamasi naujo el. dienyno naudojimuisi. Įdomesnė naujovė yra ta, kad kitais mokslo metais mokytojai naudosis „Šviesos“ leidyklos skaitmeniniu turiniu pradinėms klasėms. Mokiniams pasiūlysime mokytis Ispanų kalbą.   Sulauksime mažiausiai trijų naujų darbuotojų: mokytojų bei pagalbos specialisto. Daugiau informacijos

Naujus mokslo metus pradėsime su nauju el. dienynu

Įvykdžius įstatyme numatytus viešuosius pirkimus, nupirkome pigesnį, UAB „Baifoteka“ įmonei priklausantį, elektroninį dienyną „Veritus“, kuri pradėsime naudoti nuo 2014 metų rugsėjo 1 dienos. tai ne tik pigesnis el. dienynas, bet ir kokybiškesnis. Senasis „Tamo“ el. dienynas bus archyvuojamas ir sutartis nuo 2014 metų rugpjūčio 29 d. bus nutraukta. Mokiniams, tėvams, progimnazijos darbuotojas bus sukurti nauji prisijungimo vardai, rugpjūtį rengsime mokymus mokytojams, o rugsėjo mėnesį rengsime mokymus tėvams bei mokiniams kaip naudotis el. dienynu.  Apie naują UAB Baifoteka įmonės „Veritus“ el. dienyną galima pasiskaityti čia - http://www.naujamokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=28.

Mūsų projektų sėkmė ir nesėkmė

Vilniaus Antakalnio progimnazija per šiuos mokslo metus pateikė septynis projektus įvairioms programos siekdama paįvairinti ugdymo procesą, pagerinti ugdymo aplinką ir spręsti kylančias ugdymo problemas. Du projektai šiai dienai buvo finansuoti. Pirmas sėkmingas projektas – tai tarpmokyklinis „Draugystės sparnų“ projektas, kuriam skirta 4000 Lt. Šio projekto metu 8-tų klasių mokiniai mokėsi tolerancijos pažindami kitas tautų kultūras bei tradicijas. Antras sėkmingas projektas - Mokyklų tobulinimo programos plius projektas, pagal kurį mokyklai skirta planšetinių kompiuterių klasė. Trečias sėkmingas projektas yra vasaros poilsio projektas, pagal kurį vietoj 1600 Lt Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 800 Lt finansavimą folkloro ansamblio „Linelis“ stovyklavimui. Ketvirtas sėkmingas projektas – „Zipio“ ir „Obuolio“ draugai, kur dalyvauja pradinių klasių mokiniai nemokamuose socialinio ugdymo programose. Daugiau informacijos

Paremkite mūsų progimnazijos bendruomenės projektą „Senelių mokykliniai metai“ balsuodami už jį interneto svetainėje!

Antakalnio progimnazija dalyvauja VšĮ Mokyklų tobulinimo centro konkurse „Bendruomeniškiausias mūsų mokyklos renginys". Jame pristatoma tradicinė antrokų seneliams skirta šventė – „Senelių mokykliniai metai".   Kviečiame visus mūsų mokinius, jų tėvelius, senelius, mokytojus, mokyklos draugus ir Antakalnio bendruomenę palaikyti šį projektą.   Susipažinti su šiuo projektu ir balsuoti kviečiame šiuo adresu: Vilniaus Antakalnio progimnazija (Senelių mokykliniai metai)       Vilniaus Antakalnio progimnazija (Senelių mokykliniai me…     Mokyklų tobulinimo centras           View on www.mtc.lt Preview by Yahoo  

Mokyklos vizijos pristatymas

    Po išvažiuojamojo mokytojų tarybos posėdžio mokyklos bendruomenei buvo pristatyta progimnazijos vizija: ,,Mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė".    Džiaugėmės proga Rasų, arba Joninių, proga apvainikuoti mūsų mokyklos Rasą ir Joną ąžuolų vainikais. Danutė Šapalienė

Mokyklos vizija – kokia ji?

Antakalnio progimnazijos mokytojai  ankstyvą  birželio 19-os rytą būriavosi mokyklos kieme. Jie nekantraudami laukė autobuso, kuris turėjo nuvežti į paskutinį mokytojų tarybos posėdį. Netradicinė posėdžio aplinka – Ignalinos rajono „Varnakiemio“ sodyba – paskatino mokytojus kūrybiškai pažvelgti į jiems skirtą užduotį – sukurti mokyklos viziją. Tai sąlygojo ir netradicinius darbo metodus. Mokytojai vaidino, improvizavo, atsakingai  ir kūrybingai atliko jiems skirtas užduotis. Rezultatas džiugino visus – sukurta mokyklos vizija: ,,Mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė". Tai mūsų žvilgsnis į mokyklos ateitį. Mokytojai dėkingi mūsų mokyklos tėveliui, kuris geranoriškai pasiūlė mokyklai svarbią užduotį atlikti jo išpuoselėtoje sodyboje.  Rasa Malikėnienė  

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius paskyrė naują mūsų mokyklos kuratorių

Mūsų mokyklą kuruos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė Diana Petkūnienė.  Švietimo skyriaus paskirtis – padėti mokyklai, vykdyti švietimo priežiūrą mieste. Kuratorius  – tai valstybės tarnautojas, su kuriuo galima spręsti netinkamus mūsų mokyklos valdymo bei administravimo klausimus, spręsti kitas su mūsų mokykla susijusias problemas. Prašome tėvelių ar jų atstovų, taip pat progimnazijos darbuotojų prieš kreipiantis į Savivaldybę ar kitą instituciją dėl mūsų mokyklos problemų, jų sprendimo kelių pradėti ieškoti nuo klasės auklėtojų ar mokytojų, skyrių vedėjų, pavaduotojų ar direktoriaus. Jei sprendimo nerasite mokykloje, visada galite kreiptis į aukštesnę instituciją – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių, Savivaldybės administraciją, Švietimo ir mokslo ministeriją ir t.t. Daugiau informacijos

Vasaros dienos stovykla

Birželio 2- 13 dienomis mūsų Antakalnio progimnazijoje vyko vasaros dienos stovykla. Vaikams buvo organizuojama įvairi veikla: viktorinos, estafetės, regbio ir futbolo treniruotės, įvairūs konkursai, ekskursijos bei išvykos. Mokinių kūrybiškumas atsiskleidė pinant draugystės juosteles, rengiant šukuosenų konkursą, žaidžiant senovinius žaidimus. Vykome į Televizijos bokštą, Bažnytinio paveldo muziejų, kur vyko edukaciniai užsiėmimai. Aplankėme Karo muziejų. Gamtoje piešėme tema „Metų laikai“, iškylavome „Saulės slėnyje“, „Šilo parke“. Paskutinę dieną vaikai vyko į ilgai lauktą boulingo klubą, kuriame varžėsi pasiskirstę komandomis. Atsisveikindami visi nuotaikingai palinkėjome vienas kitam saugios ir įspūdingos vasaros.

Mūsų progimnazijoje:

Vaizdo įrašai