Kviečiame į ŽAIDIMŲ DIENĄ 2017-01-28 nuo 14 iki 18 val.

Nesvarbu, ar esate mokinys, jo tėvelis ar mokytojas, visi esate laukiami vėl susitikti mokykloje šeštadienį, 2017-01-28, 14-18 val., bei praleisti laiką kartu žaisdami. Žaisime draugų atneštus ar iš mokyklos bibliotekos pasiskolintus stalo žaidimus. Prie rūbinių bus galima žaisti stalo tenisą.

Sausio 16 dieną Vilniaus Antakalnio Progimnazijoje vyko Nacionalinės gynybos dienos renginiai,  kuriuose dalyvavo aštuntų klasių mokiniai

IMG_7349.JPG

.Buvo demonstruojami anksčiau  ir dabar naudojami ginklai. Atvykęs karininkas  plačiai apibūdino kiekvieną ginklą. Vėliau buvo leista su jais nusifotografuoti. Kitas užsiėmimas – karinės estafetės, vykusios mokyklos sporto salėje. Jose buvo išbandytos mergaičių ir berniukų fizinės bei protinės jėgos dirbant komandose. Galiausiai viskas

7a klasės mokinių išvyka į Bendrąjį pagalbos centrą

Mes, 7a klasės mokiniai, kartu su auklėtoja sausio 19d. aplankėme Bendrąjį pagalbos centrą ir Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesių gelbėtojų 6-tosios komandos būstinę. Atvykę pasiklausėme odą šiurpinančių 112 skambučių įrašų, stebėjome dirbančius dispečerius ir sužinojome, kaip reikia elgtis gaisro metu. Ugniagesiai

Aštuntokai dalyvavo mokyklinėje chemijos olimpiadoje

Sausio 17 dieną, 4 pamokos metu 16  8-tų klasių mokinių dalyvavo mokykloje surengtoje chemijos olimpiadoje. Nors miesto olimpiada dar nekviečia 8-okų dalyvauti, bet mes panorome išbandyti savo jėgas ir įvertinti kaip mums pasisekė startuoti  8-oje klasėje su nauju mokslu –

Sausio 13-ąją mūsų mokykla kartu su gausiu būriu mokyklų visoje Lietuvoje iškilmingai paminėjo šią svarbią datą

20170113_080902.jpg

Lygiai aštuntą valandą ryto visoje mokykloje buvo uždegtos žvakutės, lauke kariūnai iškilmingai pakėlė Lietuvos Trispalvę ir visi vieningai sugiedojome Lietuvos himną. Ta progą sausio 16-tą dieną mūsų mokykloje aštuntokams vyko pamokos, kurias vedė Lietuvos kariūnai. Mūsų jaunuoliai buvo supažindinami su

Lesyklėlės paukšteliams

15978026_594836850710634_2241618079842601745_n.jpg

Zyle, zylele, žvirbliuko kaimyne, Zyle, nerasi grūdelių pusnyne, Zyle, zylele, nuo sniego žila, Zylėms grūdelių pilna lesykla.                                    A. Matutis Praeitą savaitę 1e klasės

Kokių gebėjimų reikia XXI a. mokiniams?

Nepalikite jų dūlėti ant lentynos – atnaujinkite išugdytus bendradarbiavimo, komunikavimo ir problemų sprendimo gebėjimus. Pasaulio ekonomikos forumo parengtoje ataskaitoje „Naujoji švietimo vizija – skatinti socialinį ir emocinį mokymąsi pasitelkiant technologijas“ („New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning Through

Nauja vaiko brandumo įvertinimo tvarka

Nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nauja redakcija (2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-751). Vaiko brandumo

Džiaugiamės laimėję projektą !

TEO, Microsoft, TAMO grupė, BMK ir HP Lietuvoje vykdo projektą „Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos“. Šiuo metu  projekte dalyvauja vienuolika klasių iš Kauno miesto, dvi klasės iš Šilutės ir viena Klaipėdos miesto. Matydami Vilniaus miesto mokyklų poreikį dalyvauti tokiame projekte, projekto partneriai

Nuoširdus AČIŪ Laisvės gynėjams. Branginame laisvę

DSCF2726.JPG

5-8 klasių mokinių apklausa po I trimestro apie jų mokymosi rezultatus

Apklausoje dalyvauja – Mokiniai: 424, 1. Ar Tu esi patenkintas I trimestro rezultatais? Taip, esu labai patenkintas! 40.38% (21/52) Iš dalies esu patenkintas. 44.23% (23/52) Nei patenkintas, nei nepatenkintas. 9.62% (5/52) Nepatenkintas. 5.77% (3/52) Labai nepatenkintas. 0% (0/52) 2. Kaip

Skelbiame 2016 metų 2 proc. GPM paramos ir paramos išlaidų ataskaitas

Dėkojame už skirtas lėšas, kurias pagrinde panaudojome ugdymo aplinkos mokinių ir mokytojų saugumui užtikrinti. Detalios ataskaitas rasite mūsų interneto svetainės „Finansavimas“ puslapyje >>>. Kaip panaudoti šias lėšas sprendžia Progimnazijos taryba. Džiaugėmės, kad lėšas skiria tiek mokinių tėveliai, tiek mokyklos darbuotojai.

Progimnazija pateikė paraišką dalyvauti 2017 metų 2, 4, 6 ir 8 klasių standartizuotų testų projekte

Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus. (plačiau)

Sėkmingam ugdmuisi reikalinga ritminga moksleivio dienotvarkė

Lankantis mokyklą vaikas daugelį dalykų turi  išmokti atlikti pats, neraginamas rūpestingų auklėtojų ar močiučių. Mokinukui būtų daug lengviau, jeigu jis įprastų gyventi pagal dienotvarkę. Dienotvarkė – tai teisingas paros laiko suskirstymas atsižvelgiant į vaiko amžių, sveikatą, gyvenimo sąlygas ir individualias ypatybes.

Vadovaujantis Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2015-2017 m.m. ugdymo planais, jei oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai

Esant atitinkamai  temperatūrai, progimnazijoje aukščiau nurodytų klasių mokiniams pamokos  yra neorganizuojamos, todėl tėvų (globėjų) prašome savo mokinus palikti namuose. Kai skirtingose Vilniaus miesto vietovėse vidutinė temperatūra yra -20 (o skirtingose vietose tarp -17 iki -20 bei mažiau) ar -25 (tarp -22 iki -25 bei žemiau), vesti ar nevesti mokinius į

Neleisk sunkumams užaugti!

https://www.facebook.com/vaikulinija/ http://www.vaikulinija.lt/

Sausio mėnesį ugdome pažinimo kompetenciją. Mokykimės kartu!

Pažinimo kompetencijos ugdymo tikslas – išugdyti kritiškai mąstantį, pasirengusį spręsti problemas ir tyrinėti asmenį. Plėtoti pažinimo kompetenciją  – tai mokyti vaikus stebėti ir pažinti, tyrinėti ir atrasti save ir aplinkinį pasaulį, priimti apgalvotus ir pagrįstus sprendimus, domėtis socialine ir kultūrine,

Kviečiame artimiau susipažinti su nacionaline bei tarptautine savanoryste, skaitant leidinį „Savanorystės kelrodis“

Mėgaukitės, skaitykite ir kitiems rekomenduokite. O perskaitę nebijokite pasinerti į savanoriškos veiklos gelmes. Autorių žodis apie knygelę „Savanorystės kelrodis“: Sveikas ir sveika! Džiaugiamės, kad susidomėjai šia knygele ir tikimės, kad Tavo dėmesio priežastys sutampa su mūsų rašymo tikslais. Mes norime

Su Naujais 2017 metais!

Kad šie metais Jums būtų geri, pilni gerumo, kurio galėtumėte dovanoti kitiems ir kurio patys pasisemtumėte iš gerų žmonių, kurie Jus suptų kiekvieną dieną! Telydi gerumas Jus visada! Vilniaus Antakalnio progimnazijos bendruomenė 2017-01-01

Su šv. Kalėdom!