Parama

Kviečiame paremti mūsų progimnaziją skiriant gyventojų pajamų mokesčio 1 ar 2 proc. dalį mokinių ugdymui gerinti!

Vilniaus Antakalnio progimnazijos rekvizitai:

Antakalnio g. 33, LT – 10312 Vilnius

Įmonės kodas 302818006Banko sąskaita paramai gauti LT714010051001837656


Vadovaudamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012-03-02 raštu Nr. (18.16-31-1)-R-2096, informuojame, jog esama pasikeitimų 2 procentų pajamų mokesčio dalies paramos skyrimo tvarkoje.

Pristatome tuos pasikeitimus, kurie yra aktualūs ir mums, kaip potencialiems paramos gavėjams, ir Jums, galintiems tą paramą teikti.

1. Naujos redakcijos prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį R05F12 forma 02 versija.

2. Esminės naujovės:

2.1. paramos teikėjas užpildytą prašymą turi pateikti pats (iš įstaigų ir organizacijų, kurioms ta parama skiriama, užpildyti paramos teikėjų prašymai nebus priimami);

2.2. asmuo, norintis skirti paramą pasirinktam paramos gavėjui, FR0512 formą dėl paramos skyrimo VMI gali pateikti šiais būdais:

2.2.1. elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);

2.2.1.1. prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu;

2.2.1.2. prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams;

2.2.2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;

2.2.3. siųsti paštu;

2.3. kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai);

2.4. paramos teikėjas turi teisę pakeisti sprendimą dėl paramos laikotarpio ar paramos gavėjo; tuo tikslu pateikiama patikslinta FR0512 forma 02​ versija.

3. Informacija ir konsultacijos:

3.1. VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882;

3.2. interneto svetainėje www.vmi.lt.

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti progimnazijai, reikia užpildyti specialią formą FR 0512 ir pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Prašymas pildomas didžiosiomis spausdintomis raidėmis. Specialią prašymo formą bei instrukcijas kaip ją pildyti galima gauti VMI interneto svetainėje.

Dėkojame už jūsų geranoriškumą!

Vilniaus Antakalnio progimnazijos administracija

 

Prisegti failai:

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow