Piniginės rinkliavos bei korupcijos prevencija

Mieli tėveliai,

šiemet Vilniaus miesto savivaldybė mokykloms skyrė papildomą finansavimą. Būtiniausioms mokinių reikmėms šių lėšų pakanka, todėl rinkliavoms iš tėvelių sakome NE!

Skirta lėšų vienam vaikui:

  • po 45 eurus – kanceliarijai, ūkinėms, higienos ir kt. prekėms;
  • po 18 eurų – būtinoms paslaugoms ugdymo procesui užtikrinti.

Parama mokyklai yra tik geranoriška ir laisva kiekvieno valia!

Brangiausia dovana – šypsena ir ištartas nuoširdus AČIŪ.

Pagal LR Švietimo įstatymo 70 straipsnį „Apmokėjimas už švietimą“:

<…>

  1. Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, vadovėliais naudojasi nemokamai.
  2. Individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kitomis) mokinį aprūpina tėvai (globėjai, rūpintojai).
  3. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje specialiosiomis mokymo priemonėmis aprūpinamas nemokamai.

<…>

Geriausia investicija į mokyklos gyvenimą, klasės kaip bendruomenės būrimas, išvykos bei ekskursijos, pasivaikščiojimai kartu!

Jei mokykloje vyksta prievartinis lėšų rinkimas, apie tai norėtume žinoti. Praneškite el. paštu – rastine@antakalnio.lt.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos administracija 


Korupcijos prevencija >>>.

Nelikite abejingi – kovokime su korupcija kartu >>>

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow