Sėkmė. Gavome finansavimą Vilniaus miesto savivaldybės Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo konkurso projektui

Projekto pavadinimas – Partnerystės džiugesniam mokymuisi Prioritetinė kryptis, pagal kurią teikiamas projektas – Pozityvios emocinės aplinkos kūrimas Projekto tikslas (išspręsti tam tikrą problemą). Tyrinėjant mokinių adaptacijos penktose ir devintose klasės problematiką, išgryninti vieningą trijų mokyklų perėjimo laikotarpio mokymosi koncepciją, ir sukurti bei išbandyti…