Vilniaus Antakalnio progimnazija skelbia atranką teatro, pradinių klasių ir matematikos mokytojų laisvoms darbo vietoms užimti

Pareigybių pavadinimai, pareigybės, krūvis:  – pradinių klasių mokytojas 1-3 metams su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu, pilnu darbo krūviu;  – teatro mokytojas su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu, 6 val. nepilnu darbo krūviu, neterminuota sutartimi ;  – matematikos mokytojas ir klasės auklėtojas…

Kol mokiniai ir pedagogai atostogauja, progimnazijoje vyksta remonto darbai, ruošiamasi naujiems mokslo metams

Vienintelis progimnazijoje dirbantis ugdymo aplinkos darbininkas kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymo aplinkos aprūpinimui,  taip pat bibliotekos darbuotojai rūpinasi kabinetų atnaujinimu, naujos įrangos įsigijimu, parama bei labdara turtui atnaujinti, įsigyjami nauji vadovėliai, skaitmeninis turinys bei kitos ugdymo priemonės. Jau rengiamas pamokų…