Dėl mokinių  brandumo įvertinimo

VaikaiPranešame, kad nuo 2015 m. gegužės 4 d. Vaiko brandumui mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimui bus naudojama nauja metodikos versija VMBI-2 (lietuvių kalba), todėl vaikų įvertinimas ( lietuvių kalba) bus atliekamas tik Vilniaus miesto psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje. Įvertinimą atliks VPPT psichologai, apmokyti dirbti su nauja šios metodikos versija.

Dėl vaikų brandumo įvertinimo VPPT galima registruotis tel.  265 09 08. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Prašytume atkreipti dėmesį, kad

  • Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, privalo pradėti lankyti mokyklą pagal pradinio ugdymo programą, t.y. lankyti 1-ąją klasę.
  • Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.
  • Jeigu penkiamečiam vaikui, įvertinus brandumą, buvo rekomenduotas priešmokyklinis ugdymas, tai jam prieš pradedant lankyti 1-ąją klasę nuo 6-ių metų pakartotinai brandumas nevertinamas.

Paankstintas priešmokyklinis ir mokyklinis ugdymas nerekomenduojamas vaikams, turintiems sveikatos, kalbos, motorikos, kitų raidos bei elgesio ir emocijų sutrikimų/sunkumų.

Dėl informacijos apie Vaiko brandumo įvertinimo tvarkos pasikeitimus prašome kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą tel. 242 63 96.

VPPT kontaktai:

Vivulskio g. 2A, Vilnius.

tel. (8-5) 265 09 12, faks.( 8-5) 265 09 73,

el.p. rastine@ppt.vilnius.lm

Pradžia

Vyr. psichologė  Vilma Voišnienė

Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnyba

Prisegti failai: