mokytojaJūsų profesija – amžina, neišsemiama. Ji diegia vertybes, kurios jauną žmogų skatina tapti brandžiu suaugusiuoju. 

Būdamas policijos kapelionu tikiu, kad Jūsų noras, žinios ir pastangos įskiepyti žmonėms Vertybes, Šviesą, Brandą, Kūrybiškumą, Patriotiškumą, Viltį, Rūpestį, Supratingumą  – yra Jūsų profesijos esmė ir prasmė.

Norėdamas išreikšti dėkingumą Jums už Jūsų rūpestį ir suteikti palaiminimą linkėdamas Jums ištvermės Jūsų tolesniuose darbuose, nuoširdžiai kviečiu į Policijos ir visuomenės Mišias, 

kurios šįsyk specialiai bus laikomos Mokytojų dienos proga. Mišios bus laikomos 2014 m. spalio 5-ąją, sekmadienį, 12 val. Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6 Vilniuje).

Mišių metu, ne bet kas, o Jūsų, Mieli Mokytojai, išugdyti jaunieji talentai atliks muzikinius kūrinius. Muzikuos Balio Dvariono dešimtmetės mokyklos mokiniai.

Po Mišių mokytojus ir policijos bendruomenę pakviesime į agapę neformaliai pabendrauti, susipažinti, palinkėti vieni kitiems geros kloties, pasivaišinti vieni kitų atneštais užkandžiais, saldumynais ir geru žodžiu!

Pradėti veikti kartu niekuomet nebus vėlu – svarbu tikėkime, jog kartu galėsime padėti augančiai mūsų kartai.

 Lietuvos policijos bendruomenės vardu

policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas