circle-school-kidsVilniaus Antakalnio progimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su tarptautine organizacija „Mentor Lietuva“, vykdančia alkoholio ir narkotinių medžiagų prevenciją jau daugiau nei 19 metų.   Viena iš organizacijos veiklos sričių – „Mentorystės programa“, kurioje kviesime dalyvauti progimnazijos mokinius bei jų šeimas. „Mentorystės programa – tai sąmoninga dviejų žmonių – suaugusiojo (mentoriaus) ir paauglio – draugystė, kurios tikslas – savo pavyzdžiu, sukaupta gyvenimiška patirtimi ir žiniomis įkvėpti paauglį prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir ateitį bei paskatinti jį atsiriboti nuo žalingų įpročių. Vienus metus trunkanti draugystė padeda paaugliui ugdyti kritinį mąstymą, didina pasitikėjimą savimi ir atsparumą neigiamai aplinkos įtakai“ (Mentor Lietuva, 2013). Asociacija „Mentor Lietuva“ vykdo mentorių paiešką,   atranką ir  mokymus.  Asociacija taip pat organizuoja renginius, vasaros stovyklas paaugliams, vienoje iš jų praeitų atostogų  metu dalyvavo 5 Antakalnio progimnazijos mokiniai.

Socialinė pedagogė Jurga Kukienė

http://www.mentor.lt/lt/