vasara  Birželiskitoks mėnuo mokykloje.  Mokinių daug mažiau…  Ateina tik tie, kurie lanko vasaros stovyklėles, arba tie, kurie dėl įvairių priežasčių susitarę susitikti su mokytojais. Šiuo metu mokytojai planuoja ugdymo proceso veiklas kitiems mokslo metams, kuria pamokų planus, tariasi dėl metodų, formų, priima susitarimus, planuoja ateities įvykius, kuria mokyklos strateginį planą. Daug diskutuoja ir kalbasi, mokosi, reflektuoja veiklą, atpažįsta savo stiprybes, pasiekimus, atradimus, įsivardija klaidas ir priežastis, ieško gerų sprendimų ir t.t.

   Išleisdami mokinius vasaros atostogų susitarėme, kad Rugsėjo 1-ąją prasidėsiantys nauji mokslo metai bus skirti draugystei. Kad smagiau pradėtume mokslo metus, mokiniai, mokytojai ir mokyklos vadovai gavo vasaros užduotį – užmegzti naują draugystę, fiksuoti tos draugystės nuotaiką fotografijoje.

   Kūrybingumas yra nepaprastai vertinga žmogaus savybė. Atlikdami vasaros užduotį galime ieškoti įvairių sprendimų, galime pateikti visiškai netikėtą požiūrį, galime nustebinti, galime pasiguosti, galime didžiuotis, galime prikelti, prisiminti, atgaivinti, surasti, džiūgauti, dalintis, gėrėtis. Linkime įkvepiančių idėjų, drąsios raiškos, tikros draugystės Sėkmės kiekvienam!

    Laukiame jūsų nuotraukų, mieli mokiniai, primename mokytojams ir mokyklos administracijai, kad geras pavyzdys užkrečia, kad susitarimai yra susitarimai, jų laikytis – gera. Kviečiame mokinių tėvelius ne tik aktyviai palaikyti, bet ir įsijungti į bendrą kūrybinį procesą , kviečiame draugų fotografijų parodai ruoštis visus socialinius partnerius ir visus mokyklos mylėtojus.

Geros, sveikos, saugios vasaros.

Antakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Čiukšienė