2014-05-30 Vilniaus Antakalnio progimnazija gavo 2013 metų finansines ataskaitas ir 2014 metų sąmatas. Toks finansų planavimas yra dėl centralizuotos buhalterijos. 2013 metus Vilniaus Antakalnio progimnazija baigė su teigiamu biudžetu. Ugdymo aplinkos biudžetas yra finansuojamas ugdymo aplinkos darbuotojų darbo užmokesčiui, 2200 Lt skirta ryšio išlaidoms, 1100 Lt  2013 m. tikslinių remontų priemonių išlaidų skolai. Ugdymo aplinkos finansavimas yra skurdus. Turime tik 11 000 Lt tėvų paramos lėšų, skirtų remontui ir kitoms prekėms įsigyti.

Su finansų dokumentais kviečiame susipažinti čia >>>.

Direktorius Tomas Jankūnas