2014 gegužės 15 dieną Antakalnio progimnazija atvėrė duris visiems, kurie domisi mokyklos veikla, mokytojų darbu, mokinių kūrybiniais darbais ir mokyklos kasdienybe. Svečiams kūrėme  atviras pamokas ir buvome nepaprastai šiltai įvertinti. Visada pasitikime savo jėgomis ir žinome, kad mokykloje dirba daug aukštos kvalifikacijos, gerų rezultatų siekiančių mokytojų, kad kuriami dori, atsakingi bendruomenės santykiai. Labai miela tai išgirstisvečių, pasitikrinti savo įsivertinimą ir žvilgsnįišorės.

Mokyklos direktoriaus Tomo Jankūno surengtoje svečių valandoje prie arbatos vyko bendruomenės problemų sprendimo, mokyklos veiklos kokybės siekių, santykių gerinimo pokalbiai. Gimė daug gerų idėjų.

Mokyklos svečiams buvo pasiūlytos trys paskaitos apie bendruomenės narių galimybes bendrauti ir dalyvauti kasdienėje mokyklos veikloje bei sprendimų, idėjų generavimo veiklose naudojant virtualiąsias erdves ir galimybes. Mokinių senatas parengė įkvepiančias ekskursijas  apie mokyklos veiklą ir erdves. Specialistų valandoje mokinių tėveliai ir mokyklos svečiai galėjo gurkšnodami arbatą diskutuoti įvairiais pagalbos klausimais. Sprendėme, ką visi kartu galime nuveikti, kad mokykloje mažėtų patyčių, kaip pasirinkti knygas, kad jos sudomintų mokinius, o skaitytojų rastųsi daugiau, kaip padėti tėveilams, vaikams ir mokytojams dar šilčiau susikalbėti.

Išsamiai pristatyti mokinių kūrybiniai darbai, būrelių veikla, kitos neformaliojo ugdymo veiklos, mokykloje vykdomi projektai. Sukurtos trys mokinių darbų (technologijų) parodos. Mokyklos erdves puošė klasių veiklas pristatantys plakatai.

Visus į pakilų jausmą sujungė vakare įvykęs mokinių koncertas. Buvo nepaprastai miela jausti ir girdėti tėvelių aplodismentus, kai jų vaikai dainuoja, šoka, kalba, sako, deklamuoja ir grakščiai nusilenkia prieš labai atsakingai vertinančią publiką.

Didžiulė pagarba ir padėka visiems atėjusiems, teikusiems pasiūlymus, kalbėjusiems apie kokybę, vertinusiems mokytojų pamokas ir džiaugsmingai palydėjusiems kiekvieną mokinio darbą.

Tikiuosi gausaus jūsų būrio Rugsėjo 1-ąją. Linkiu geros, sveikos ir prasmingos vasaros.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Čiukšienė