Norime su Jumis pasidalinti  lankstinuku ir informuoti, apie Vilniaus mieste esančius 5 Globos centrus, t.y. socialines pagalbos paslaugas teikiančias organizacijas, kurios gali suteikti nemokamas pagalbos paslaugas Vilniaus Antakalnio progimnaziją lankantiems globojamiems, įvaikintiems vaikams, patiriantiems įvairių sunkumų (dėl elgesio, emocinių sutrikimų, trauminių patirčių ir pan.) bei jų globėjams ir įtėviams. Penki Globos centrai teikia reikalinga konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ar kitą pagalbą. Taip pat Globos centrai pasiruošę teikti konsultacijas specialistams ir pedagogams.

Prisegti failai: