Informuojame, kad dar vienam mūsų progimnazijos 6 klasės mokiniui patvirtintas susirgimas COVID-19 liga. Apie nustatytą ligą 2020-10-21 vakarą apie 18 val.  pranešė mokinio tėveliai. Mokinio mokykloje nėra nuo pirmadienio (nuo 2020-10-19). Mokiniui liga pasireiškė pirmadienį, o patvirtinta buvo šį vakarą.

Prašome Jus išlikti ramiems ir pažymime, kad buvo nedelsiant imamasi visų reikiamų saugumo priemonių:

* informuojami asmenys, turėję artimą kontaktą su sergančiuoju, t. y. su asmenimis, bendravusiais su sergančiuoju ilgiau nei 15 min. 2 metrų atstumu 72 val. laikotarpiu iki simptomų pradžios arba teigiamo testo rezultato;

* artimą kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys, neturėję apsaugos veido apsaugos priemonių yra informuojami ir izoliuojasi. Toliau renkama ir tikslinama informacija apie tokius galimus artimus asmenis;

* mokyklos patalpos dezinfekuotos ir gerai išvėdintos;

* minimai klasei ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu;

* aktyviai bendraujame su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuru bei vykdomi visi jų nurodymai ir rekomendacijos.

Prašome visų užtikrinti, kad mokinių ugdymo procesas būtų organizuojamas sklandžiai ir laikantis visų saugumo reikalavimų bei rekomendacijų.

Situacijai keičiantis, nedelsdami informuosime papildomai.

Asmenys, kurie negavo atskiro pranešimo, jog turėjo artimą kontaktą su sergančiuoju, yra kviečiami grįžti ir tęsti mokymosi ar darbo procesą.

Prašome atidžiai stebėti savo ir mokinių sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie.

Kilus klausimams, maloniai kviečiame skambinti į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Neringą Čiukšienę, tel. nr. 8 60057145, pavaduotoja@antakalnio.lt

Saugokime save ir kitus!

Direktorius Tomas Jankūnas, tel. 8 659 00712, direktorius@antakalnio.lt

Atmintinė darbuotojams, mokyklos vadovui ir tėveliams (globėjams, rūpintojams) kaip elgtis jei COVID-19 liga yra nustatytas darbuotojui ar mokyklos mokiniui

Prisegti failai: