Lietuvių kalba
Eglė Zykuvienė. Lietuvių kalbos testai 6 klasei (s. Pasirenk NMPP)
Auksė Pukinskienė. Lietuvių kalbos testai 8 klasei (s. Pasirenk NMPP)
Auksė Pukinskienė. Atpasakojimai. Užduotys 5 klasei
Auksė Pukinskienė. Atpasakojimai. Užduotys 6 klasei
Auksė Pukinskienė. Teksto suvokimo ir kūrimo užduotys 7-8 klasei (s. Galiu mokytis geriau)
Pradinis ugdymas
V. Dailidėnienė, D. Jakavonytė-Staškuvienė, N. Kasperavičienė ,,Lietuvių kalba“ (TAIP) Mokytoji knyga 1 kl.
V. Dailidėnienė, D. Jakavonytė-Staškuvienė, N. Kasperavičienė ,,Lietuvių kalba“ (TAIP) Mokytoji knyga 4 kl.
R. Rimšelienė, A. Kavaliauskienė, L. Vilčinskas ,,Matematika“ TAIP! Mokytojo knyga 1 kl.
R. Rimšelienė, A. Kavaliauskienė, L. Vilčinskas ,,Matematika“ TAIP! Mokytojo knyga 4 kl.
R. Makauskaitė  -Petkevičienė „Pasaulio pažinimas“ TAIP !  1 kl.  Mokytojo knyga
Dailė
Algė Varnaitė ir kt. Dailės studija. 6 klasei
Biologija
Patarimai mokytojui. Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai paauglystėje
Pagalbos specialistams
R. Ivoškuvienė ir kt. Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika
V. Makauskienė ir kt. Logopedinė pagalba mikčiojantiems vaikams