1-4 klasių mokinių dėmesiui:

  • nuotolinės pamokos tęsiamos iki 2020 m. gegužės 29 d.;
  • 2020 m. birželio 1-5 d. (iki ugdymo proceso pabaigos) vyks individualios ir / ar nedidelių mokinių grupių konsultacijos (tiek nuotoliniu, tiek įprastiniu būdu (mokykloje), pagal susitarimą su mokytoju) ir / ar netradicinės ugdymo pamokos. Į konsultacijas galima registruotis pas dalyko mokytoją el. dienynu.; 
  • 2020 m. birželio 1-5 d., pagal sudarytą grafiką, kiekviena klasė atskirai, grąžina knygas ir vadovėlius bei kompiuterinę įrangą; mokiniai tuo pačiu pasiima visus savo asmeninius daiktus iš spintelių, klasės bei rūbinių.

5-8 klasių mokinių dėmesiui:

  • visų dalykų nuotolinės pamokos tęsiamos iki 2020 m. birželio 5 d., o lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos iki 2020 m. birželio 12 d.;
  • 2020 m. birželio 8-19 d. (iki ugdymo proceso pabaigos) vyks visų dalykų (išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos) individualios ir / ar nedidelių mokinių grupių konsultacijos (tiek nuotoliniu, tiek įprastiniu būdu (mokykloje), pagal susitarimą su mokytoju) ir / ar netradicinės ugdymo pamokos. Į konsultacijas galima registruotis pas dalyko mokytoją el. dienynu.;
  • 2020 m. birželio 15-19 d. (iki ugdymo proceso pabaigos) vyks lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos dalykų individualios ir / ar nedidelių mokinių grupių konsultacijos (tiek nuotoliniu, tiek įprastiniu būdu (mokykloje), pagal susitarimą su mokytoju) ir / ar netradicinės ugdymo pamokos. Į konsultacijas galima registruotis pas dalyko mokytoją el. dienynu.;
  • 2020 m. birželio 10-22 d. pagal sudarytą grafiką, kiekviena klasė atskirai, grąžina knygas ir vadovėlius bei kompiuterinę įrangą; mokiniai tuo pačiu pasiima visus savo asmeninius daiktus iš spintelių, klasės bei rūbinių.
  • Visi renginiai, neformalusis ugdymas bei ugdymo pagalba mokyklos patalpose gali būti organizuojami darbo dienomis nuo 2020 m. gegužės 25 d. iki 2020 m. birželio 19 d., nuo 8 val. iki 19:30 val.


  • SVARBU: tiek mokyklos patalpose, tiek bet kurioje kitoje fizinėje vietoje visi – mokiniai, darbuotojai ir tėvai – privalo griežtai laikytis sveikatos saugumo užtikrinimo rekomendacijų bei reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. V-1245.

  • Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl bendrųjų ugdymų planų pakeitimo >>>.