Vilniaus Antakalnio progimnazijos tarybai pritarus, po mokinių žiemos atostogų įsigaliojo nauja pamokų lankomumo tvarka.

Prašome Jūsų atidžiai susipažinti. Keletas esminių punktų:
1. Pamokas teisina tėvai žinutėmis el. dienynu klasių vadovams;
2. Mokinys bet kuriuo atveju (nepriklausomai nuo praleidimo priežasties) privalo per atitinkamo dalyko pamoką atsiskaityti praleistus kontrolinius (ar kitus atsiskaitomuosius darbus) ir visada gali pasinaudoti dalykų konsultacijomis;
3. Visi mokiniai, galintys būti mokykloje, privalo dalyvauti fizinio ugdymo pamokose. Tėvai tik dvi savaites per mėnesį gali leisti nesportuoti fizinio ugdymo pamokose, tačiau toks mokinys gali skaityti knygas apie sveiką gyvenseną  bei atlikti kitas mokytojos paskirtas sveikos gyvensenos teorines užduotis ar žaisti šaškėmis ar šachmatais;
4. Aiškiai apibrėžta kada laikome vėlavimą – atvykimą po antro skambučio, o Progimnazijos tarybos siūlymu įteisinta, kad mokinys, pavėlavęs daugiau nei 20 min., papildomai gauna pastabą el. dienyne;
5. Prašome tėvus informuoti dalyko mokytus žinutėmis el. dienynu apie netyčinius vėlavimus į pamokas;

Visa tvarka paskelbta mūsų svetainėje – http://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/dokumentai/vidaus-tvarkos-taisykles/155-2. Nuo šioks jokių pažymų siųsti į raštinę ar pristatyti į raštinę nėra būtinybės.

Direktorius Tomas Jankūnas