Tęsdama Nacionalinio egzaminų centro pradėtą tradiciją, Nacionalinė švietimo agentūra organizavo  Nacionalinį kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursą . Šis konkursas yra Nacionalinio egzaminų centro anksčiau organizuotų nacionalinių matematinio ir gamtamokslio raštingumo (8-10 kl.) bei loginio mąstymo ir problemų sprendimo (3-4 kl.) konkursų tęsinys. Šio Konkurso tikslas –  mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas. Konkurso užduotims atlikti nereikia  specialių žinių. Konkursu siekiama ugdyti labai svarbius tolesniam mokymuisi ir gyvenimui XXI a. mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, taip pat gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias.

Šiais mokslo metais Konkursas buvo  organizuojamas  trijose amžiaus grupėse: 3-4 klasių mokiniams; 5-7 klasių mokiniams; 8-10 klasių mokiniams.  Mūsų mokyklą atstovavo po vieną klasę iš kiekvieno koncentro. Vaikams buvo  parengtos įdomios ir nuotaikingos skirtingo sudėtingumo užduotys. Tikimės, kad šiems vaikams buvo puiki patirtis ir praktika atliekant tokio tipo užduotis ir tikimės, kad kitais metais galėsime pakviesti daugiau mokinių išbandyti savo jėgas.

O šiemet  geriausiai atlikę užduotis tarp visų savo mokyklos atitinkamos klasės mokinių, bus apdovanoti Konkurso laimėtojų diplomais.

Prisegti failai: