Sausio 13-ąją  su 7a, 7c ir 8a klasių mokinių grupe dalyvavome žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimo ceremonijoje Antakalnio kapinėse. Tai buvo tikra pilietiškumo pamoka: jautru, kad žmonės ir šiandien po daugelio metų ateina prie žuvusiųjų kapų, prisimena juos, pagerbia jų atminimą uždegdami žvakutes. Šio pagerbimo metu buvo tarsi atgaivinta mirusiųjų dvasia ir širdyje iš naujo užsiliepsnojo meilė TĖVYNEI bei LAISVĖS jausmas. Kartu su visais tylos minute pagerbėme Laisvės aukų atminimą, kartu sugiedojome himną, uždegėme žvakutes, sukalbėjome maldą. Ypatinga atmosfera buvo sukurta nuoširdumu, ramybe bei susikaupimu.

7a ir 8a kl. mokinės Kamilė, Elinga, Saulė, Hadis, Enrieta