Vilniaus Antakalnio progimnazijos tėvų, mokinių, mokytojų bei kitų darbuotojų diskusija dėl informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese (pamokose). Ko mums trūksta, kad informacinės ir komunikacinės technologijos būtų naudojamos dažniau pamokų metu bei naudojamos mokymui bei mokymuisi? Kokios pagalbos reikia ir ką galime vieni dėl kitų IKT ugdymo tema padaryti? Diskusija vyks 2019-12-04 16:00-17:30 val. aktų salėje ar 49 kabinete.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Registruotis >>>.