Vilniaus miesto savivaldybės 2019-2023 švietimo politikos gairėse numatytas principas švietimo politikos sprendimus grįsti duomenimis. Šiuo metu planuojama atnaujinti vaikų vasaros poilsio programų konkurso nuostatus. Tėvų išsakytos nuomonės ir poreikiai padės labiau suprasti, kaip šį procesą mato tėveliai.

Nuoroda į Tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausą apie vaikų vasaros poilsio stovyklas – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefw0I_McYpVCahkLFkDtRWyV6xfdWqkunfW36gjntnp9nS2w/viewform. Atsakymų lauksime iki 2019 m. gruodžio 5  d.

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą!

Marius Labanauskas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Bendrojo ugdymo skyriaus

vyriausiasis specialistas

Konstitucijos pr. 3–1005 kab.

LT-09601 Vilnius

Tel. (8 5) 211 23 86

Mob. +370 694 65 313

El. paštas marius.labanauskas@vilnius.lt

www.vilnius.lt