Dėkojame Jums už paramą mūsų mokyklai skiriant 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio.

2019 m. progimnazijai skyrėte 12 426,08 eurų  paramos sumą (2018 metais surinkome – 12 243.66 eurų,  2017 metais  rekordinę – 16 365.53 eurų paramą). Kaip naudojama gauta parama progimnazijoje galima susipažinti mūsų interneto svetainės puslapyje >>>.

Didžiuojamės bei džiaugiamės, kad 2020 metais 2 procentų parama bus naudojama mokinių ugdymo aplinkos gerinimui, mokinių bei mokytojų edukacijoms vadovaujantis bendruomenės susitarimais ir planavimo dokumentais, kuriems pritars Progimnazijos taryba, o pasiūlymus teikti gali visi bendruomenės nariai per savo institucijų atstovus. Anksčiau parama buvo naudojama ugdymo aplinkos palaikymui, dabar turime galimybę daugiau dėmesio skirti inovacijoms bei edukacijai finansuoti, nors dar dalis lėšų skiriama sugadinto turto remontams, kai sunku nustatyti kaltininkus, vidaus patalpų remontams, nes pastato remontui per mažai skyrė lėšų steigėjas.

Jūsų parama – mūsų vaikams bei smagiam mokymosi procesui!

AČIŪ JUMS ♥

Direktorius Tomas Jankūnas

Prisegti failai: