Šiandiena penktos pamokos pabaigoje iš darbuotojų gavome pranešimą apie galimai išpiltas ir pavojingas chemines medžiagas pastato trečiame aukšte. Budintis pajuto nemalonu kvapą ir nusprendė skelbti pavojų bei informuoti mokyklos vadovą. Direktorius pagal ekstremalių situacijų planą nusprendė vykdyti mokinių ir suaugusiųjų asmenų evakuaciją. Tai paskelbė garsu, organizavo pagalbą bei tikslino pavojaus lygmenį, pasitiko pagalbos tarnybas. Norime pasidžiaugti, kad beveik visi mokyklos bendruomenės nariai evakavosi pakankamai greitai, tačiau ne didelė dalis tai darė neatsakingai: chaotiškai bėgo ar nevykdė nurodymų, neskubėjo evakuotis. Nustačius, kad cheminės medžiagos nepavojingos, leista sugrįžti į ugdymo įstaigą. Labai prašome tevėlių su savo vaikais taip pat aptarti situaciją, kad mokykloje gali atsitikti visokių nelaimių ir yra labai svarbu veikti pagal mokytojo nurodymus: nepanikuoti, nebėgti, kartu laikytis su klase ir mokytoja.
Deja ne visi darbuotojai ir mokiniai į situaciją reagavo rimtai ir toks elgesys nėra priimtinas. Išėję iš pastato žmonės susigrūdo prie įėjimo, nors turėjo rinktis krepšinio stovėjimo aikštelėje, kur yra paskelbta bei pažymėta visuotinio susirinkimo ženklu. Dalis mokinių nestovėjo kartu su klase grupėje, buvo sudėtinga suskaičiuoti ar visi mokiniai, suaugę žmones paliko patalpas. Labai gerai, kad pastato viduje mokyklos darbuotojai daugumą patalpų pažymėjo kryželiu, kas reiškia, kad patalpoje neliko žmonių. Pagalbos specialistams buvo sunku teikti emocinę ir pirmąją pagalbą nes daug kas stovėjo chaotiškai. Mokyklą paskutinis palikti privalo direktorius, įsitikindamas, kad patalpose daugiau nieko neliko. Pavojaus atveju žvarbiu oru ar šalčio metu visi einame į Vilniaus Antakalnio gimnaziją ir/ar Šv. Jono brolių vienuolyną. Tačiau ir tuo metu vistiek visi mokiniai privalo laikytis kartu su klase/grupe ir lydinčiu mokytoju. Pasiklydę mokiniai turi išeiti kartu su mokytoju, kurį jie sutinka ir būna iki tol, kol juos užregistruoja atsakingas mokyklos vadovas bei leidžia jam sugrįžti prie savo klasės. Telefonais naudotis reiktų tik ypač svarbiais atvejais, geriau susirašyti žinutėmis. Mokinius aikštelėje ar gimnazijoje/vienuolyne skaičiuoja ugdymo skyriaus vedėjai, kurie vėliau teikia kitą informaciją.Į patalpas grįžti galima tik leidus tarnyboms ar mokyklos vadovams. Evakuacija užtruko iki 15 min. Džiaugiamės, kad tikro pavojaus nebuvo, tačiau tai buvo pamoka, kad visi dar turime atsakingiau žiūrėti į pavojaus signalus bei elgtis pagal nurodymus. Pavojaus atveju tai yra itin svarbu! Niekada nežinome kada iškils pavojus ir teks vieni kitiems padėti! To mokytis privalome visi!Mieli tėveliai, būčiau Jums labai dėkingas jei ir Jūs kartu su vaikais apsvarstytumėte atvejį, kai yra ekstremali situacija.

Direktorius Tomas Jankūnas
Vilniaus Antakalnio progimnazija