Šiuo metu šeštų klasių mokiniai labai aktyviai Gamtos ir žmogaus pamokose nagrinėja kosmoso platybes, susipažįsta ir atranda naujus dalykus Visatoje. Norėdami paįvairinti jų pamokas, pasinaudoję Kultūros paso lėšomis, pasikvietėme į mokyklą Simą Šatkauską, ilgametį astronomijos entuziastą, praktiką, publikuojantį astronominių stebėjimų rezultatus viešai pasiekiamose erdvėse. Jis mums papasakojo apie pagrindinius dangaus ir Visatos kūnus: Saulę, Mėnulį, Žemę, žvaigždes, planetas; astronominius  reiškinius; pagrindines sezoninės senovės ir dabarties lietuvių šventes: Kalėdas, Rasų šventę, Velykas,  kaip visa tai siejasi su astronomija.  Projektoriaus pagalba ir specialiomis programomis supažindino su įvairių Visatos objektų skleidžiamomis bangomis-garsais. Na o  atsidėkodami už mokinių  aktyvų dalyvavimą užsiėmime, rėžė iš peties ir pasakė bei parodė per teleskopą, kad – SAULĖ NĖRA GELTONA.

Tas džiaugsmingas šurmulys ir noras pasidalinti patirtais įspūdžiais mus papirko iš pirmos susitikimo minutės! Tik…

Posted by Garsios Tylos Observatorija ir Edukacijos on 2019 m. spalio 16 d., trečiadienis

Prisegti failai: