Šiais mokslo metais, norėdami padėti mokiniams tobulinti savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas, į ugdymo turinį įtraukėme projektinę veiklą. Šių veiklų metu mokiniai pagal pasirinktą temą bandys atlikti tiriamąją veiklą, parengti darbo aprašymą bei darbo pristatymą.

Šiais metais mokytojai siūlo mokiniams rinktis iš šių temų

  7 KLASIŲ MOKINIAMS:

Projekto tema Projektinio darbo aprašymas Kuruojantis mokytojas
Populiariausi vaikų vardai Lietuvoje Ruošiant projektą rinkti duomenis iš įvairių statistinių šaltinių, gilintis į vardų kilmės teoriją, tyrinėti vardų plitimo tendencijas, pažinti vardų tyrimo- onomastikos- mokslą, pristatyti tyrimo rezultatus diagramose, schemose, turėti galimybę organizuoti pamoką šia tema 7 klasėje. Lijana Zorubienė
Populiariausi 2018- 2019 metų  vaikų vardai   Lietuvoje Ruošiant projektą rinkti duomenis iš įvairių statistinių šaltinių, gilintis į vardų kilmės teoriją, tyrinėti vardų plitimo tendencijas, pažinti vardų tyrimo- onomastikos- mokslą, pristatyti tyrimo rezultatus filmuke. Lijana Zorubienė
LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ IR NETEKČIŲ ISTORIJA Projekto vykdymo metu bus siekiama  skatinti domėtis Lietuvos istorija, ugdyti pilietiškumą, puoselėti tautinius jausmus ir istorinę atmintį. Skatinti kūrybiškai pažvelgti į istorinius įvykius, formuoti ir perteikti savitą jų vertinimą. Taip pat siekiama, kad tirdami Lietuvos istoriją darbų autoriai ją „atrastų“ per konkrečių asmenų (tam tikrų istorinių įvykių liudininkų) likimus ir istorijas. Virginija Oliškevičienė
Kompiuterinio žaidimo kūrimas

„Pažink Vilniaus Antakalnio progimnaziją“

Projekto metu patys pasirinksite žaidimo žanrą, taip pat kursite savo personažus ir žaidimo scenarijus. Kurdami žaidimus mokysitės programavimo pagrindų ir susipažinsite su programomis Microsoft Kodu  Game Lab ir Google CS First (Scratch). Su šiomis programomis žaidimą gali sukurti kiekvienas, net ir neturintis jokių programavimo pagrindų. O tie, kurie jau geba kurti žaidimus, galės naudoti savo pageidaujamas priemones. Ugnė Puskunigytė
Jaunimo subkultūros Susipažinti su jaunimo subkultūrų įvairove;  pristatyti subkultūrų skirtumus: specifinę išvaizdą, idėjas, mąstyseną, pomėgius ir pan.; patyrinėti subkultūrų paplitimą bendraamžių tarpe. Jūratė Gadeikienė
Kaip kuriamas įvaizdis? Pasigilinti, kokią reikšmę paaugliams turi išvaizda. Ar gerumas ir nuoširdumas gali būti įvaizdžio dalis? Patyrinėti, kaip žiniasklaida, reklama, bendraamžių nuomonė įtakoja jauno žmogaus įvaizdį Jūratė Gadeikienė
Vartokime kūrybiškai (projektas rekomenduojamas itin kūrybiškiems mokiniams) Gilintis į antrinių žaliavų, produktų panaudojimą, kaip neatsiejamą ekologijos dalį. Kūrybiškai pristatyti bei pasiūlyti būdų, kaip kasdienius nereikalingus, nenaudojamus daiktus prikelti „antram gyvenimui“, t. y.,  panaudoti juos pakeitus jų pagrindinę paskirtį arba šiek tiek atnaujinus. Jūratė Gadeikienė
7 dienos svečioje šalyje Gilintis į kultūrinius panašumus bei skirtumus. Susipažinti su skirtingomis kultūromis ir tradicijomis: papročiais, šventėmis, žymiomis vietomis, muzika, menu, kulinarijos šedevrais ir pan. Pristatyti įsimintiniausias aplankytas šalis. Jūratė Gadeikienė
Jausmų sūkuryje (projektas rekomenduojamas meninės krypties mokiniams) Gilintis į dažniausiai patiriamus teigiamus ir neigiamus jausmus bei emocijas. Išsiaiškinti, kaip jausmai ir emocijos  įtakoja mūsų tarpusavio santykius. Patyrinėti mokyklos emocinę aplinką. Jūratė Gadeikienė
Tinkamo elgesio receptai Audiovizualinių medijų pagalba ieškoti būdų, kaip kurti konstruktyvius santykius mokyklos bendruomenėje: kurti, vaidinti ir filmuoti socialinius eksperimentus apie mokinių gyvenimą mokykloje, elgesį su kitais įvairiose mokyklos erdvėse). Jūratė Gadeikienė
Veganai, vegetarai ar visavalgiai. Sveikiausia mitybos forma Darja Lyzenko
Lietuvių kalbos vartojimas socialiniuose tinkluose Darja Lyzenko
Kompiuteriniai žaidimai ir realybė – kas kam daro įtaką? Darja Lyzenko
Ar radijas artimiausiu metu „išmirs“? Darja Lyzenko
Muzikos stilių įtaka žmogaus smegenims/emocijoms Darja Lyzenko
Memų įtaka internetinei kultūrai Darja Lyzenko
Moterų pavardžių galūnių įtaka jų psichologinei/socialinei savijautai Darja Lyzenko
Estetikos samprata socialiniame tinkle Instagram Darja Lyzenko
Sveiki ir skanūs patiekalai Edita Skupienė
Mokyklinės uniformos stilingas dėvėjimas Edita Skupienė
Pasaulio gamtinis žemėlapis: vandenynai ir jūros

 

Pasaulio gamtinio žemėlapio sudarymas, gamtinių objektų, pasirinkta tema, analizavimas. Rosita Petreikienė
Pasaulio gamtinis žemėlapis: įlankos ir sąsiauriai

 

Pasaulio gamtinio žemėlapio sudarymas, gamtinių objektų, pasirinkta tema, analizavimas. Rosita Petreikienė
Pasaulio gamtinis žemėlapis: reljefo formos

 

Pasaulio gamtinio žemėlapio sudarymas, gamtinių objektų, pasirinkta tema, analizavimas. Rosita Petreikienė
Pasaulio gamtinis žemėlapis: upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai

 

Pasaulio gamtinio žemėlapio sudarymas, gamtinių objektų, pasirinkta tema, analizavimas. Rosita Petreikienė

 8 KLASIŲ MOKINIAMS:

Projekto tema Projektinio darbo aprašymas Kuruojantis mokytojas
Ekosistemos kūrimas ir stebėjimas

 

   Negyvoji aplinka (oras, vanduo, dirva) ir visi joje gyvenantys organizmai sudaro visumą. Ją mokslininkai vadina ekosistema. Ekosistemų esama labai įvairių: miško, pievos, dykumos  ar vandens telkinio ekosistemos.  Ekosistemoje gyvenantys organizmai yra susiję tarpusavyje – minta vieni kitais, konkuruoja dėl išteklių, bendradarbiauja. Jų gyvenimas priklauso ir nuo negyvosios aplinkos veiksnių – šviesos, temperatūros pokyčių , vandens ph, dirvožemio sudėties.

Sukurkime uždarą ekosistemą stiklainyje ar akvariume, išsiaiškinkime kaip vystosi ir kinta uždara ekosistema, kokie organizmai gali joje išgyventi, kokių sąlygų reikia, kad uždara ekosistema gyvuotų.

Danguolė Skurauskienė
 Sveika  gyvensena Sveika  gyvensena  – tai gyvenimo iššūkis ar gyvenimo būdas? Danguolė Skurauskienė
Pažįstamas nepažįstamas Vilnius Tikslas-rasti ir pateikti informaciją apie  objektus Vilniaus mieste, kurie lyg ir yra, bet apie juos nedaugelis ką ir žino. Pristatyti įdomias jų istorijas.

Pasirenkamais objektais gali būti paminklai; pastatai priklausantys tam tikram architektūros stiliui; netikėti pastatų puošybos elementai; netikėtomis istorijomis persmelktos Vilniaus vietos (pvz.: su tam tikrais asmenimis susijusios vietos) ir paties tyrėjo nuomone atrinktos vietos.

Renata Vasiliauskienė
Kompiuterinio žaidimo kūrimas

„Pasakos“

Projekto metu patys pasirinksite žaidimo žanrą, taip pat kursite savo personažus ir žaidimo scenarijus. Kurdami žaidimus mokysitės programavimo pagrindų ir susipažinsite su programomis Microsoft Kodu  Game Lab ir Google CS First (Scratch). Su šiomis programomis žaidimą gali sukurti kiekvienas, net ir neturintis jokių programavimo pagrindų. O tie, kurie jau geba kurti žaidimus, galės naudoti savo pageidaujamas priemones. Ugnė Puskunigytė
Pasirinktos tolimųjų kraštų šalies kultūra Atliekant projektą bus nagrinėjama pasirinktos  šalies etninę muzikinę kultūrą, jos atspindžius šiuolaikinėje elektroninėje bei kompiuterinėje muzikoje Asta Kamarauskienė
Muzikos epocha Projekto metu bus analizuojama pasirinkta meno epochos meno epocha Asta Kamarauskienė
Jaunimo subkultūros Susipažinti su jaunimo subkultūrų įvairove;  pristatyti subkultūrų skirtumus: specifinę išvaizdą, idėjas, mąstyseną, pomėgius ir pan.; patyrinėti subkultūrų paplitimą bendraamžių tarpe. Jūratė Gadeikienė
Šiandieninis jaunimas pagyvenusių žmonių akimis Patyrinėti X, Y ir Z kartų pranašumus bei skirtumus; pasigilinti į pagyvenusių žmonių nuomonę apie šiuolaikinį jaunimą; pasiūlyti būdų, kaip skirtingų kartų atstovams sėkmingiau susikalbėti bei geriau suprasti vieniems kitus Jūratė Gadeikienė
Kaip kuriamas įvaizdis? Pasigilinti, kokią reikšmę paaugliams turi išvaizda. Ar gerumas ir nuoširdumas gali būti įvaizdžio dalis? Patyrinėti, kaip žiniasklaida, reklama, bendraamžių nuomonė įtakoja jauno žmogaus įvaizdį Jūratė Gadeikienė
Mums rūpi mūsų planeta ŽEMĖ Apibūdinti globalizacijos ir vartotojiškumo sampratą. Paaiškinti, kur ir kaip pasireiškia ir kokių problemų kelia šie visuomeniniai reiškiniai. Ieškoti moralių būdų, kaip spręsti šiuolaikines vartojimo kultūros problemas. Jūratė Gadeikienė
 Vartokime kūrybiškai (projektas rekomenduojamas itin kūrybiškiems mokiniams) Gilintis į antrinių žaliavų, produktų panaudojimą, kaip neatsiejamą ekologijos dalį. Kūrybiškai pristatyti bei pasiūlyti būdų, kaip kasdienius nereikalingus, nenaudojamus daiktus prikelti „antram gyvenimui“, t. y.,  panaudoti juos pakeitus jų pagrindinę paskirtį arba šiek tiek atnaujinus. Jūratė Gadeikienė
Mano svajonių profesija Patyrinėti, apie kokias profesijas svajoja bendraamžiai, kokios profesijos jiems atrodo patraukliausios/ nepatraukliausios. Išsiaiškinti, kiek paauglių, renkantis profesiją, planuoja sekti tėvų pėdomis. Jūratė Gadeikienė
Tinkamo elgesio receptai Audiovizualinių medijų pagalba ieškoti būdų, kaip kurti konstruktyvius santykius mokyklos bendruomenėje: kurti, vaidinti ir filmuoti socialinius eksperimentus apie mokinių gyvenimą mokykloje, elgesį su kitais įvairiose mokyklos erdvėse). Jūratė Gadeikienė
Veganai, vegetarai ar visavalgiai. Sveikiausia mitybos forma Darja Lyzenko
Lietuvių kalbos vartojimas socialiniuose tinkluose Darja Lyzenko
Kompiuteriniai žaidimai ir realybė – kas kam daro įtaką? Darja Lyzenko
Ar radijas artimiausiu metu „išmirs“? Darja Lyzenko
Muzikos stilių įtaka žmogaus smegenims/emocijoms Darja Lyzenko
Memų įtaka internetinei kultūrai Darja Lyzenko
Moterų pavardžių galūnių įtaka jų psichologinei/socialinei savijautai Darja Lyzenko
Estetikos samprata socialiniame tinkle Instagram Darja Lyzenko
Kelionė į Europos miestą Turėsite pasirinkti Europos šalį ir suorganizuoti kelionę 2 asmenims. Atliksite palyginimus, kaip geriausiai apsimoka keliauti. Atliksite  apklausą. Sabina Adomavičienė

Tikimės, kad rasite sau patinkančią temą ir tinkamai pasirinksite.

Prisegti failai: