Po velykinių atostogų organizuojamas pedagogų budėjimas lauke, todėl mokiniai per pertraukas galės išeiti į kiemą.

Keisis skambučių tvarka: į pamokas kvies du skambučiai, o pamokos pabaigą skelbs mokytojai (skambučių nebus).

Primename taisykles!

Pirmas skambutis (3–5 minutės iki pamokos pradžios) 

Mokiniai bei mokytojai privalo:

  1. Eiti į klases, jei reikia, nueiti į tualetą, atsigerti (jei bus vėluojama, įspėjamasis skambutis pasigirs 5 minutės iki pamokos pradžios);
  2. Įeiti į klasę ir pasiruošti pamokai (išsiimti knygas, sąsiuvinius, rašiklius, persirengti kūno kultūros pamokai ir pan.);
  3. Mokytojas po skambučio pradeda pamoką.

Antras skambutis

Pradedama pamoka (po antro skambučio draudžiama būti koridoriuose, valgykloje, gerti, vaikščioti, būti persirengimo patalpoje ir pan.). Prašome nevėluoti ir netrukdyti pamokos, gerbti visų mokinių bei mokytojų darbą.

Pamoka 1 klasės mokiniams trunka 35 minutes, 2–8 klasių mokiniams 45 minutes

Mokytojas paskelbia pamokos pabaigą (jei skiriami namų darbai, būtina įvardinti tikslingumą, užduotį, nurodyti jo vertinimą). Pamoka baigiama jos turinio bei mokymosi aptarimu.

Po pamokos

Mokiniai sutvarko savo darbo vietą ir išeina iš klasės tyliai, nebėgdami. Tai ypač svarbu pradinukams bei penktokams, kurie valgo keliomis minutėmis anksčiau. Jei minėtų klasių mokiniai nesilaikytų taisyklių, kitą pamoką mokytojas mokinius išleidžia tik pasibaigus pamokai (po 45 minučių).

Pertraukų metu galima būti:

  • ramaus poilsio zonoje (nebėgioti, netriukšmauti, nelaipioti, o tyliai ilsėtis). 5–8 klasių mokiniai ilsisi vidiniame progimnazijos kieme (kuriame yra vėliava, šiltnamis (prašome saugoti, nelįsti)); 1–4 klasių mokiniai – pradinukų vidiniame kieme;
  • mokyklos stadione bei teritorijoje iki ilgojo bėgimo tako. Budinčiam mokytojui leidus galima sportuoti gimnazijos krepšinio aikštelėje.

Nustačius pažeidimą ar palikus teritoriją

Nustačius pažeidimą ar palikus mokyklos teritoriją mokinys rašo pasiaiškinimą, o dar kartą nusižengus gauna įspėjimą bei draudimą mėnesį būti stadiono pusėje. Visais atvejais informuojami tėvai.

Teritorijoje saugome mokyklos turtą, augalus, nelaužome tvoros, o pastebėję pažeidėjus pranešame budintiems asmenims ar bet kuriems kitiems progimnazijos darbuotojams. Būkime draugiški bei rūpestingi!

Skambučių į pamokas laikas nuo 2019-04-29

Pirmas skambutis

Antras skambutis

1 pamoka

7:55 8:00

2 pamoka

8:52 8:55

3 pamoka

po pamokos organizuotai valgo 1–4 klasių mokiniai
9:47 9:50

4 pamoka

po pamokos organizuotai valgo 5–8 klasių mokiniai
10:52 10:55

5 pamoka

12:07 12:10

6 pamoka

13:02 13:05

7 pamoka

13:57 14:00

8 pamoka

14:52 14:55

Pamoka pirmokams trunka 35 minutes, o antrokams–aštuntokams 45 minutes. Kai kiti mokosi, mes gerbiame jų mokymąsi ir stengiamės prisijaukinti tylą.

Prisegti failai: