Į festivalį sugūžėjo nemažas šokėjų būrys iš visos Lietuvos; buvo atlikti 79 įvairių stilių šokiai.
„Atspindžio“ šokėjos buvo apdovanotos medaliais už šokį „Drugeliai“.
Ne tik dalyvavimas festivalyje, bet ir nuotaikingas pasivaikščiojimas Kauno senamiestyje, įvairiausių skanumynų ragavimas ir smagus  buvimas kartu padovanojo visoms šokėjoms daug gražių  emocijų!
Sveikiname „Atspindžio“ šokėjas ir linkime joms šaunių ir sėkmingų festivalių!
Studijos vadovė – Vilija Narkovičienė

Prisegti failai: