VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO BENDROJO UGDYMO SKYRIUS

VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMAI

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJA

Dešimtojo jaunučių chorų festivalio „Širdelėj skamba vis lopšinė“ nuostatai

I. TIKSLAI

 1. Ugdyti mokinių pilietiškumą, skatinti vaikų tarpusavio bendravimą ir iniciatyvą.
 2. Tęsti ir puoselėti muzikos mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų jaunučių chorų dainavimo tradicijas.
 1. Skatinti jaunųjų choristų meninę raišką bei plėsti kokybišką mokinių užimtumą.

II. UŽDAVINIAI

 1.   Skatinti muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų choruose dainuojančių mokinių  koncertinę veiklą.
 2.   Ugdyti ir skatinti chorų vadovų gebėjimus sudaryti chorų repertuarą iš meniškai vertingų kūrinių: lietuvių liaudies, ryškiausių chorinės klasikos pavyzdžių, šiuolaikinės muzikos kūrinių, kitų tautų meniškų chorinių bei vaikiškų dainelių.
 3. Aktyvinti jaunučių chorų veiklą bei ją pristatyti Vilniaus miesto bendruomenei ir svečiams.
 4.   Populiarinti chorinės muzikos žanrą bei remti chorinį ugdymą Vilniaus miesto ugdymo įstaigose.

III. DALYVIAI

 1. Festivalyje kviečiami dalyvauti neformaliojo (papildomo ugdymo) ir bendrojo ugdymo mokyklų jaunučių chorai.

IV. LAIKAS IR VIETA

 1.   Jaunučių chorų festivalis „Širdelėj skamba vis lopšinė“ vyks 2019 m. gegužės 10 d. 17 val. Vilniaus Mokytojų namų Didžiojoje salėje (Vilniaus g. 39).

V. DALYVAVIMO SĄLYGOS

 1. Festivalyje dalyvaujantis choras paruošia po du (2) laisvai pasirinktus kūrinius, iš kurių vienas kūrinys – originali, lietuvių ar kitų tautų liaudies lopšinė. Organizatorių siūlymas chorams dainuoti  daugiau kitų šalių lopšinių ir pageidautina originalo kalba. Kūriniai atliekami be fonogramų.
 2.   Jungtiniam chorui paruošiama  A. Jegelevičiaus „Jau saulutė leidžias“ (rinkinys „Garsų mozaika“, 2007 m.)
 3. Chorui gali akompanuoti koncertmeisteris arba instrumentinis ansamblis.

VI. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 1.   Spausdintos ir mokyklos direktoriaus patvirtintos dalyvių paraiškos pateikiamos iki       2019 m. balandžio 12 d. elektroniniu adresu lopsiniufestivalis@gmail.com.
 2.   Paraiškoje turėtų būti įvardinta pasirinktų kūrinių pavadinimai, autoriai, muzikos autoriai, iki 7 sakinių pristatyti chorą, jo vadovus, dalyvius, veiklą, kontaktus (telefonus, el. pašto adresą).

VII.  ORGANIZATORIAI

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas     ir Bendrojo ugdymo skyrius;

Vilniaus Mokytojų namai;

Vilniaus Antakalnio progimnazija;

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla.

VIII.  KOORDINATORIAI

Diana Petkūnienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros  ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja;

Marius Labanauskas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Zita Žepnickienė, Vilniaus Mokytojų namų direktorė;

Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius;

Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė;

Jūratė Prusevičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

_______________________