Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 ir  2018 m. gruodžio 5  d.  įsakymu Nr. V-986   mokyklos vadovas metų veiklos ataskaitą turi paskelbti viešai (įstaigos internetinėje svetainėje) ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklos tarybai.

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų (iki 2019-02-01 imtinai) nuo ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai.

Skelbiame direktoriaus ataskaitą >>> bei kviečiame teikti komentarus tiesiogiai dokumente arba rašyti el. laišką Progimnazijos tarybos pirmininkui Sauliui Stirbinskui (saulius.stirbinskas@gmail.com).