Teikiame bendruomenės svarstymui Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus Tomo Jankūno 2018 metų veiklos ataskaitą bei 2019 metų veiklos užduotis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 ir  2018 m. gruodžio 5  d.  įsakymu Nr. V-986   mokyklos vadovas metų veiklos ataskaitą turi paskelbti viešai (įstaigos internetinėje svetainėje) ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklos tarybai.

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų (iki 2019-02-01 imtinai) nuo ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai.

Skelbiame direktoriaus ataskaitą >>> bei kviečiame teikti komentarus tiesiogiai dokumente arba rašyti el. laišką Progimnazijos tarybos pirmininkui Sauliui Stirbinskui (saulius.stirbinskas@gmail.com).