Meninis žodis sušildo sielą žmogaus, kuris to nori. Tada ir diena šviesesnė, ir žmonės geresni, ir darbai prasmingesni.
Gruodžio 17 d. po 5 pamokų susirinko 1-4 klasių meninio žodžio gerbėjai. Gražiai suskambėjo jų pasirinkti eilėraščiai.
Sveikiname Meninio skaitymo konkurso nugalėtojus!
1-2 klasių grupė
1 vieta  Liudviką Staniulis 2c klasė
2 vieta Ieva Sakalauskaitė 1b klasė
3-4 klasių grupė
1 vieta Emilija Razauskaitė 3b klasė
2 vieta Agota Riškaitė 3e klasė
Trumpam stabtelėjome…
Pasidovanojome širdims mielas akimirkas.

Prisegti failai: