Mūsų mokykla antrus metus dalyvauja projekte „Renkuosi mokyti- mokyklų kaitai“. Jo dėka turime naują bendruomenės narį – Agnę Motiejūnę. Projekte dalyvauja keturi mokytojai Dalia Valaikienė, Olga Panko, Danutė Šapalienė ir Milda Razauskienė, administracijos atstovė – Neringa Čiukšienė. Dalyvaujančiai projekte mokyklai buvo ir bus organizuojami seminarai bendravimo ir bendradarbiavimo, aktyvių metodų ir kitomis temomis.

Po seminarų susirinkdavome pasidalinti įspūdžiais. Gimė idėja steigti mokytojų klubą mokykloje P3, kurio pavadinimą galima interpretuoti įvairiai, pvz., pamačiau, pabandžiau, pasidalinau. Susitikdavome reguliariai, dalindavomės nauja patirtimi. O kartais tiesiog susitikusios pasiguosdavome dėl iškilusių problemų. Kilo noras dalintis idėjomis su visais mokytojais. Todėl kvietėme juos į susitikimus, dalinomės nauja ir seniai žinoma, bet iš naujo atrasta patirtimi. Susitikimus tęsiame. Ir, ko gero, svarbiausia mūsų įžvalga yra ta, kad mes turime dalintis. Mes turime priimti sprendimus kartu.

Nusprendus, jog vienas iš svarbiausių aspektų gerai savijautai darbe yra mokytojų bendradarbiavimas, P3 mokytojų klubas surengė visos mokyklos mokytojų susirinkimą šia tema. Jo metu naudodamiesi išmaniosiomis technologijomis išsakėme vienas kitams įvairius pagyrimus už projektus, įgyvendintas veiklas ir kitą pagalbą darbe. Mokytojai analizavo ir teikė problemų sprendimo būdus bei projektus artėjantiems metams, atliko testus apie vaidmenis komandose bei vertino jų rezultatus. Kadangi šių metų prioritetas – aktyvūs mokymosi metodai, mokytojų susirinkimas buvo organizuojamas remiantis tik aktyviais metodais.

P3 klubas