Su Mokslo ir žinių diena Jus visus, kad pamokos ne prasidėtų bei nesibaigtų su skambučiu, kaip geras kino filmas!

Dėkoju visiems už gražią nuotaiką, gėlėtas šypsenas, puošnius rūbus bei buvimą kartu.
Šventė buvo lyg kinas, kuris vieniems labai patiko, kitiems tik patiko, o tretiems gal ir nelabai!
O tai ir yra gyvenimas, pamokos bei kinas.
Kelias į mokyklą, kelias į pasaulį
Mokytojau mano būk žvaigžde,
Švieski saule!
​…
Pamoka yra kiekviena minutė. Daugiau minučių, kurios būtų įprasmintos.

„Kurdami gerą mokyklą mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė“


Direktorius Tomas Jankūnas
Vilniaus Antakalnio progimnazija
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow