Baigėsi mokslo metai ir galime pasidžiaugti pamokomis, kurios prasideda ir baigiasi ne tik su skambučiu ar įėjimu į mokyklą, bet ir vyksta kiekvieną dieną, valandą ir minutę gyvenant ir augant kartu. Pagaliau šiais mokslo mes turime savo namus – mokyklą. Labai gera, kai turi namus, kuriuose gali gyventi, džiaugtis bei kurti. Šie mokslo metai mums buvo dosnūs ir mes turime ne tik daug bendruomenės narių, bet ir dar daugiau veiklos, aplinkos, kuri padeda įdomiau mokytis. Mes, kaip mokyklos bendruomenė, vis dar turime iššūkiu mokytis būti bendruomene, rūpintis vieni kitais bei saugoti tai, ką taip sunkiai įgijome – ir tarpusavio ryšius, ir tarpusavio turtą. Dėkoju mokiniams, kurie išdrįso priimti mokymosi iššūkį pagerinti savo pažymius ar išmokti mokyti. Sėkmę reikia mokytis susikurti patiems. Tam reikia ir mokinių, ir jų tėvų, ir mokytojų pastangos. Tada kiekvienas iš mūsų esame kūrėjais. Dėkoju visiems, kurie pastaruosius mokslo metus kūrė bendrystės mokyklą – rasdami laiko būti renginiuose, dalyvauti savivaldos veikloje, svajoti bei kurti gerą mokyklą, kurią nubrėžiame pagal išorės vertinimo rezultatus strateginiame plane. Dėkoju visiems darbuotojams, ypač tiems, kurie mokėsi kartu, kūrė ir puoselėjo mokyklą. Šią vasarą mokyklos laukia dar vienas  dalinis remontas, nes  suaugę žmonės, kurie skirsto pinigus nesuranda lėšų mokyklą sutvarkyti taip, kad ji būtų sutvarkyta  per dvi vasaras bei atsinaujinusi galėtų veikti dešimtmetį, o mes, kaip bendruomenė galėtume rūpintis ne tik ugdymo aplinka, bet ir ugdymo kokybe. Švietimo sistemoje vyksta labai daug pokyčių, neaišku ar jie visi yra pagrįsti bei prasmingi, bet faktas, kad tai yra pamokos mums – namų darbai už tai, kad mes užauginame ir išrenkame tokią valdžią, kuriai patinka skirti daug namų darbų. Viskam reikia prasmės, pasitikėjimo, laiko ir dėmesio. Reikia iš širdies ir ypač kalbant apie vaikus.
Po sunkių mokslo metų darbų džiaugiuosi, kad sau sukūrėme smagias šventes 1-4 ir 5-8 klasių šokius bei iškylos dieną, sėkmės stovyklą didžiausią pažangą padariusiems mokiniams, išleistuves 4 ir 8 klasių mokiniams. Smagu, kad prie šių švenčių kūrimo prisideda ir patys mokiniai. Smagu, kad Agnė taip suburia mūsų mokinius mokindama prisiimti atsakomybę. Linkiu, kad šiame kūrime būtų kuo daugiau ir mokinių, ir mokytojų. Ačiū tiems, kurie išdrįsta ne tik kritikuoti, dalyvauti, bet ir patys kurti.
Vasarą linkiu jums prasmingų pažinčių bei susitikimų, laisvalaikio gamtoje, bendrystės šeimoje bei su draugais. Nepamirškite geros knygos ir skaičių ir labai prašau nepaskęskit televizorių ar telefonų ekranuose, juk tai tik daiktai, o ne žmonės su kuriais gyvename kas dieną. Bendraukite ir tiesiog džiaukitės vasara!
Pasiilgsime Jūsų ir lauksime sugrįžtant kitais mokslo metais – 2018-09-03!
Direktorius Tomas Jankūnas
 
„Kurdami gerą mokyklą mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė“
 

Prisegti failai: