2018 m. birželio 13 d. įvyks būsimų pirmokų tėvų susirinkimai.

Susirinkimų pradžia 12. 00 val.

Birželio 14, 15 dienomis organizuojama būsimų pirmokų mokyklėlė (Antakalnio g. 33)

1 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

Birželio 14 d. (ketvirtadienis)

Pamokų laikas 1 a klasė

29 kabinetas

1 b klasė

30 kabinetas

1 c klasė

31 kabinetas

1 d klasė

32 kabinetas

1 e klasė

47 kabinetas

9.00 – 9.30 1.Supažindinimas su mokykla

Dalia, Jolita

1.Supažindinimas su mokykla

Jolanta, Rita

1.Supažindinimas su mokykla

Žydrūnė, Milda

1.Supažindinimas su mokykla

Jurga, Violeta

1.Supažindinimas su mokykla

Rasa, Nijolė

9.45–10.15 2. Muzika

Rolandas

2.Technologijos

Andra, Jolanta

2. Technologijos

Žydrūnė, Stefa

2. Matematika

Violeta, Olga

2. Muzika

Džeralda

10.30-11.00 3. Technologijos

Lina, Dalia

3. Matematika

Milda, Valentina

3. Muzika

Džeralda

3. Technologijos

Olga, Jurga

3. Užsienio kalba

Žana ir Nida Brebbia

30 min. pertrauka          
11.30-12.00 4. Matematika

Dalia, Jolita

4. Muzika

Džeralda

4. Matematika

Ana, Ilona

4. Muzika

Rolandas

4. Technologijos

Ginta, Nijolė

Birželio 15 d. (penktadienis)

Pamokų laikas 1 a klasė

29 kabinetas

1 b klasė

30 kabinetas

1 c klasė

31 kabinetas

1 d klasė

32 kabinetas

1 e klasė

47 kabinetas

9.00 – 9.30 1. Anglų kalba

Živilė, Jūratė

1.Matuojame uniformas

Stefa

1.Žaidimai

Ginta, Rūta A.

1. Žaidimai

Ilona

1.Matuojame uniformas

Zita

9.45–10.15 2. Matuojame uniformas

Valentina

2. Anglų kalba

Živilė, Jūratė

2. Didaktinė animacija

Zita

2.Didaktinė animacija

Ana

2. Matematika

Rasa, Milda

10.30-11.00 3. Žaidimai

Birutė G.,  Lina

3. Žaidimai

Andra

 

3. Užsienio kalba

Nijolė G. Aloyza

3. Matuojame uniformas

Jurga

3. Didaktinė animacija

Kristina G.

30 min. pertrauka          
11.30-12.00 4. Didaktinė animacija

Rūta L.

4. Didaktinė animacija

Rita

4. Matuojame uniformas

Stefa

4. Anglų kalba

Nida Brebbia Živilė

4. Žaidimai

Birutė G., Rasa

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja                    Gražina Sadauskienė

 

Prisegti failai: