Į konsultacijas užsiregistravo 220 tėvai, o atvyko 211. Dalis 1-4 klasių mokytojų jau turėjo individualius susitikimus su tėvais ir mokiniais, todėl dienos konsultacijose jų buvo nedaug. Kai kurie tėvai atvyko kartu su savo vaikais – mūsų progimnazistais aptarti mokymosi sėkmių bei iššūkių. Tėveliai domėjosi mokinių ugdymo bei auklėjimo klausimais, aptarė mokymosi džiaugsmus bei problemas, sutarė dėl bendradarbiavimo priemonių bei būdų.

 

Vilniaus Antakalnio progimnazijos administraciją džiugina tai, kad tėvai rašėsi į konsultacijas bei susitiko su pagalbos specialistais, o taip pat su progimnazijos vadovais.

Tikimės, kad mokytojai bei tėveliai toliau glaudžiau bendradarbiaus dėl tolimesnio mokinių mokymo/-si.

Daugiausiai konsultacijų turėjo anglų,  lietuvių kalbos ir matematikos dalykų mokytojai: N. Chadzevičienė, A. Kazlauskienė, L. Zorubienė ir T. Romanovskij. Pastarieji turėjo per 9-11 konsultacijų.

Tėveliai ir mokiniai apsilankė pas 51 mokyklos darbuotojus, pas 30 darbuotojų nebuvo norinčių konsultuotis.

Pavasario konsultacijose dalyvauja du kart mažiau tėvų nei rudens konsultacijose.

Kitos 1-8 klasių tėvų konsultacijos pagal Ugdymo planą numatytos rudenio ir pavasario laikotarpiu.

Pasitarti su mokytojais galima ir kitu, sutartu laiku. Rekomenduojame sutarti susitikti po pamokų, o ne prieš pamokas, kad turėtumėte pakankamai laiko pabendrauti. Pas administraciją ir pagalbos specialistus galima jų priėmimo laiko ar kitu sutartu metu. Kviečiame nepamiršti ir  bendrauti el. paštu, per el. dienyną ar kitas ryšio priemones (Skype, Hang out, Facebook ir pan.).

Dėkojame už rūpestį savo vaikų ugdymu bei iki kitų susitikimų!

Direktorius Tomas Jankūnas