Mūsų progimnazijoje balandžio 16 d. prasideda nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP). Jis suteikia galimybę 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams, jų mokytojams, mokykloms ir savivaldybių administracijų švietimo skyriams objektyviai įsivertinti darbo rezultatus, nuspręsti, kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų, ir numatyti tolesnius mokymosi bei mokymo tikslus.

Progimnazija moksleiviams teiks Nacionalinio egzaminų centro paruoštus 2018 metų testus. Moksleivių parašyti testai bus vertinami pagal pateiktas egzaminų centro vertinimo instrukcijas. Pabrėžtina, kad NMPP nėra egzaminas, todėl neturi mokiniams kelti nerimo. Šiam patikrinimui nereikia jokio specialaus pasirengimo. Kitokia ir mokinių pasiekimų vertinimo forma.

Panašūs nacionaliniai patikrinimai dabar vykdomi daugelyje išsivysčiusių valstybių. Nacionaliniai testavimai skirti išmatuoti tuos mokymosi pasiekimus, kurie yra bendresnio pobūdžio, svarbūs tolesniam mokymuisi ir darbui, yra ilgalaikio mokymosi rezultatai. Lietuvos švietimas vis labiau orientuojasi į gilų žinių įsisavinimą ir gebėjimą jas visapusiškai panaudoti. Todėl NMPP daugiau dėmesio skiriama mokinių aukštesniojo lygio mąstymo, problemų sprendimo ir kūrybiškumo gebėjimams.

4, 6 ir 8 klasių mokiniams  kartu su testais  bus pateikiami klausimynai. Mokinių atsakymai į klausimyno klausimus padės mokyklai įsivertinti, kokią pridėtinę vertę savo mokiniams ji kuria, kokia mokinių savijauta mokykloje, ar mokykloje esama patyčių, ką mokiniai mano apie įvairius mokyklos darbo aspektus.

NMPP  rašymo grafikas:

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas 2 KLASĖS
Testo pildymo trukmė Testo rašymo data
RAŠYMAS 1 dalis apie 45 min.* Balandžio 23 d.
SKAITYMAS apie 45 min.* Gegužės 2 d
RAŠYMAS 2 dalis apie 45 min.* Gegužės 4 d.
MATEMATIKA apie 45 min.* Balandžio 25 d.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas 4 KLASĖS
Testo pildymo trukmė Testo rašymo data
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 23 d.
SKAITYMAS 45 min. Gegužės 2 d
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Gegužės 4 d.
MATEMATIKA 45 min. Balandžio 25 d.

 

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas 6 KLASĖS 8 KLASĖS
Testo pildymo trukmė Testo rašymo data Testo pildymo trukmė Testo rašymo

data

RAŠYMAS 45 min. Balandžio 17 d. 60 min. Balandžio 16 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 19 d. 60 min Balandžio 20 d.
MATEMATIKA 45 min. Balandžio 25 d. 60 min Balandžio 18 d.
SOCIALINIAI MOKSLAI. 60 min Balandžio 24 d.
GAMTOS MOKSLAI 60 min Balandžio 26 d.

 

Prisegti failai: