Mes, aštuntųjų klasių moksleiviai su istorijos mokytoja Virginija Oliškevičiene, klasės auklėtoja Asta Kamarauskiene ir progimnazijos darbuotoju Kęstučių Balčiūnu lapkričio 9-ją keliavome į Genocido aukų muziejų žiūrėti dokumentinį filmą „Atiduok Tėvynei, ką privalai.“ apie visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą, kuriame buvo pasirašyta 1949 m. vasario 16-osios Lietuvos Laisvės  Kovos  Sąjūdžio Deklaracija. Filme buvo pasakojama, kaip aštuoni svarbiausi partizanų vadai susirinko į mažą partizanų bunkerį Minaičių km. Radviliškio raj. sudaryti svarbiausių strategijų, kaip bunkeris buvo atstatytas atkūrus Lietuvos valstybę.

O bunkeris  buvo išties mažas, net žmogui išsitiesus stovėti ten būtų buvę sunku. Jei kažkas netinkamas būtų radęs juos tenais, viskas būtų žlugę. Rizika išties buvo didelė, o drąsos partizanams reikėjo labai daug.

Filmui pasibaigus, nuėjome apžiūrėti rūsių- kamerų, kuriuose buvo kalinami ir kankinami partizanai.

Taip, ten atmosfera gal ir nebuvo pati jaukiausia… Bet istorija tokia ir yra… Yra ir žiaurių ir šviesių jos pusių. O tam, kad pilnai ją suprastume, reikia patirtį abi.

 Saulė Atėnė  Vaicekauskaitė 8C klasė

Prisegti failai: