1-4 klasių susitikimai  su tėvais ir mokiniais vyksta nuo lapkričio 22 iki gruodžio 22 dienos  (konkrečią datą nurodo atitinkamos klasės pradinio ugdymo mokytoja). Jau įvyko 2b klasės tėvų susitikimai su mokytoja.

Į konsultacijas užsiregistravo 305 tėvai, o atvyko 277 (5-8 klasėse mokosi per 469 mokiniai). Kai kurie tėvai atvyko kartu su savo vaikais – mūsų progimnazistais. Tokia praktika yra labai sveikintina bei, manome, naudinga geresniam vaiko mokymuisi.

Tėveliai domėjosi mokinių ugdymo bei auklėjimo klausimais, aptarė mokymosi džiaugsmus bei problemas, sutarė dėl bendradarbiavimo priemonių bei būdų.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos administraciją džiugina tai, kad tėvai rašėsi į konsultacijas bei susitiko su pagalbos specialistais, o taip pat su progimnazijos vadovais.

Tikimės, kad mokytojai bei tėveliai toliau glaudžiau bendradarbiaus dėl tolimesnio mokinių mokymo/-si.

Daugiausiai konsultacijų turėjo istorijos,  matematikos, geografijos, lietuvių kalbos, informacinių tecnologijų, anglų kalbos, gamta ir žmogus dalykų mokytojai: R. Vasiliauskienė, V. Sinkeviečienė, L. Pilat, D. Šapalienė, R. Šarmavičienė, N. Chadzevičienė, N. Čiukšienė, T. Romanovskio. Pastarieji turėjo per 13-15 konsultacijų.

Tėveliai ir mokiniai apsilankė pas 34 mokyklos darbuotojus, pas 12 darbuotojų nebuvo norinčių konsultuotis.

Kitos 1-8 klasių tėvų konsultacijos pagal Ugdymo planą numatytos pavasary.

Pasitarti su mokytojais galima ir kitu, sutartu laiku. Rekomenduojame sutarti susitikti po pamokų, o ne prieš pamokas, kad turėtumėte pakankamai laiko pabendrauti. Pas administraciją ir pagalbos specialistus galima jų priėmimo laiko ar kitu sutartu metu. Kviečiame nepamiršti ir  bendrauti el. paštu, per el. dienyną ar kitas ryšio priemones (Skype, Hang out, Facebook ir pan.).

Dėkojame už rūpestį savo vaikų ugdymu bei iki kitų susitikimų!

Direktorius Tomas Jankūnas