Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedra, bendradarbiaudama su Valstybine mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, atlieka tyrimą, kurio tikslas – ištirti įvairaus amžiaus vaikų žinias apie valstybės mokesčių sistemą, taip pat sukurti priemones, padėsiančias pagilinti vaikų žinias bei formuoti atsakingą ir pilietišką požiūrį į prievolę mokėti mokesčius.

Tyrimo metu vaikams pateiksime klausimyną, kad išsiaiškintume jų žinias apie mokesčius (pvz. kas yra mokesčiai, kam jie reikalingi, kas turi mokėti mokesčius ir pan.), taip pat pateiksime įvairias hipotetines situacijas ir klausime, kaip galėtų pasielgti šių situacijų veikėjai. Vaikų nebus prašoma dalintis jokia informacija, susijusia su asmeniniais šeimos finansais. Tyrimas vyks mokyklos patalpose, suderinus laiką su mokyklos administracija ir mokytojais taip, kad nenukentėtų moksleivių žinios. Garantuojamas tyrimo rezultatų konfidencialumas – niekur nebus minimi tyrime dalyvavusių vaikų asmeniniai duomenys, bus naudojama tik bendra statistiškai apdorota informacija apie visus tyrime dalyvavusius vaikus.

Jei jums kiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į VU tyrėjų komandos narę dr. Lauryną Rakickienę (el. paštas: lauryna.lunicevaite@gmail.com).

Pasibaigus visam tyrimui turėsite galimybę pamatyti psichologų paruoštą prezentaciją, kurioje atsispindės gauti rezultatai, galėsite sudalyvauti kituose VU psichologų ir / arba VMI atstovų organizuojamuose renginiuose. Vaikai turės galimybę susipažinti su atliekamu tyrimu, psichologų ir VMI darbuotojų darbu.

Dėkojame už skirtą laiką ir nuoširdžiai tikimės, kad sutiksite bendradarbiauti!

Pagarbiai, Vilniaus universiteto tyrėjų komanda.