Mūsų mokiniai dalyvauja projekte „Mokiniai – mokiniams“.

Šiandien 7c klasės mokiniai Aistė, Eglė ir Augustas buvo Vilniaus miesto savivaldybėje, kur diskutavo apie būdus, kaip motyvuoti mokinius sveikai gyvensenai, kaip motyvuoti juos nevartoti alkoholio, tabako ir kitų PAM. Mokyklų atstovai tarpusavyje dalinosi, kaip formuoti brandžias vertybines nuostatas, formuoti gyvenimo įgūdžius bei sveikos gyvensenos poreikį. Kėlė tikslus pirminei prevencijai – užkirsti kelią PAM vartojimui bei formuoti ankstyvą tinkamą elgesį ir sveiką gyvenimo būdą.

Be to, kalbėjosi ir mokėsi apie tris svarbius socialinius įgūdžius ir jų ugdymą – problemų sprendimą, sprendimų priėmimą ir kūrybinį mąstymą. Šie socialiniai įgūdžiai padeda konstruktyviai spręsti problemas; priimti konstruktyvius sprendimus bei surasti ir įvertinti įvairius sprendimo būdus, alternatyvas. Mokiniai šiomis žiniomis planuoja pasidalinti ne tik su savo bendraklasiais, bet ir planuoja paruošti pristatymus kitų klasių mokiniams.

Ačiū šiems iniciatyviems jauniesiems mokytojams, kurie pasiryžę savo žiniomis pasidalinti su visa mūsų mokykla! 

Kodėl „mokiniai – mokiniams“?

Yra mokslinių įrodymų, kad bendraamžių švietimas gali pakeisti nuostatas ir elgseną, susijusią su narkotinių medžiagų vartojimu, ir tai gali padaryti žymiai veiksmingiau negu suaugusiųjų vykdomas švietimas. 

Be to, jaunimui aktyviai dalyvaujant prevencnėje, socialinėje veikloje sekmingai padeda spręsti savo pačių problemas.