Mielieji,

 

Kviečiame 12-17metų amžiaus vaikus į būrelį „Aš tikrai myliu Lietuvą“

 

Programa skirta vaikų ir jaunimo pilietiškumo ugdymui.

 

Programoje skatinamas mokinių savarankiškumas – padedama įgyvendinti pačių sugalvotas idėjas, aktyviai veikti ir jaustis atsakingiems už rezultatus. Kuriami šilti santykiai tarp veiklos dalyvių, renkamasi tinkamos vidinės ir išorinės komunikacijos formos. Bendradarbiaujama su atsakingomis institucijomis, savivaldos atstovais, aplinkosaugos organizacijomis, bendruomene ir visuomene.

 

Programa susiejama su praktine gamtosaugos veikla, organizuojamos veiklos už mokyklinių patalpų ribų – taip pilietinis ugdymas tampa jaunimui įdomesnis.

 

Moksleivių motyvacijai ir įgytų kompetencijų pripažinimui bus taikoma speciali „atvirų skaitmeninių ženkliukų“ (angl. Open Badges) sistema.

Programoje įgyvendinama pilietinė iniciatyva “PAŽINK, GLOBOK, DALINKIS”. PAŽINK  – istorinis / etnografinis/ ekologinis krašto bei vandens telkinio pažinimas; GLOBOK  – vandens telkinių globa, bei gamtamoksliniai tyrimai; DALINKIS – informacijos apdorojimas, sisteminimas, išvadų bei sprendimų formulavimas ir viešinimas.

 

Programa turtinga edukaciniais, kūrybiniais, saviraišką skatinančiais užsiėmimais: Žemės meno kūryba, fotografijų konkursas “Vandens gyvybė” simpatijų prizui, fotografijų paroda.

 

Programa papildys ir praplės pilietinio ugdymo pamokas, o taip pat susitiprins jaunuolių motyvaciją paskatindama dalyvauti visuomeninių organizacijų veikloje – tai ypač svarbu stiprinant jaunimo aktyvumą bei pilietinę galią.

 

Numatoma įgyvendinti būrelį kartą per savaitę (trečiadieniais, 16.00-17.30 val.), pradedant jį spalio 4 dieną, adresu Antakalnio g.33.