RESPUBLIKINĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ
NUOTRAUKŲ PARODA – KONKURSAS „AUGINK ATSAKINGAI IR SMAGIAI”
NUOSTATAI 

BENDROJI DALIS
1. Parodą – konkursą organizuoja ir vykdo Vilniaus Antakalnio progimnazija
2. Parodos – konkurso organizatoriai: Vilniaus Antakalnio progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Kumžienė; pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Dalia Valaikienė; pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Jolita Damkauskienė; pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Regina Aršvilaitė.

PARODOS-KONKURSO TIKSLAS
Skatinti mokinius atsakingai elgtis ir kūrybiškai pažvelgti bei užfiksuoti smagiausias akimirkas praleistas su augintiniais.

UŽDAVINIAI
skatinti mokinius rūpintis savo augintiniais;
skatinti atkreipti dėmesį į gyvūnų gyvenimo būdą ir elgseną;
ugdyti kūrybinius, meninius ir IKT gebėjimus fotografuojant telefonu arba fotoaparatu;
puoselėti vertybines nuostatas.

DALYVIAI
Lietuvos Respublikos mokyklų pradinių klasių mokiniai.

PARODOS – KONKURSO SĄLYGOS
1. Dalyvio anketą (1 priedas) parodos – konkurso dalyviai atsiunčia vykdytojams iki lapkričio 3 d. el. paštu: dalia.valaikiene@antakalnio.lt 
2. Mokykla gali pateikti ne daugiau 5 nuotraukų. Nuotraukoje turi būti užfiksuotas augintinis ir jo šeimininkas.
3. Teikiamos nuotraukos dydis – 15×21 cm. Siunčiamos nuotraukos turi būti priklijuotos prie spalvoto kartono (formatas A4). Dešiniojo kampo apačioje priklijuota kortelė (priedas 2) su autoriaus(-ės) vardu, pavarde, amžiumi, nuotraukos pavadinimu, mokyklos pavadinimu, darbo vadovo vardu ir pavarde (Times New Roman 10).
4. Darbai kartu su lydraščiu priimami iki lapkričio 10 d. Vilniaus Antakalnio progimnazijos raštinėje (Antakalnio g. 33) arba siunčiami adresu:
Parodai – konkursui „Augink atsakingai ir smagiai“
Vilniaus Antakalnio progimnazija
Antakalnio g. 33
LT-10312, Vilnius.
5. Paroda bus eksponuojama mokyklos erdvėse lapkričio 13 – 30 dienomis.
6. Parodos – konkurso dalyviams dalyvavimas nemokamas. Pašto siuntų išlaidų organizatoriai neapmoka.

PARODOS-KONKURSO LAIKAS IR VIETA
1. Paroda – konkursas vyks Vilniaus Antakalnio progimnazijoje (Antakalnio g. 33).
2. Parodos eksponavimo laikas 2017 m. lapkričio 13 – 30 dienomis.

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
1. Darbus vertins Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta ir patvirtinta komisija. Bus atrinkta ir apdovanota Padėkos raštais 20 geriausių darbų.
2. Nugalėtojų vardai ir pavardės bus paskelbti Vilniaus Antakalnio progimnazijos svetainėje antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt iki gruodžio 8 d.
3. Komisija, vertindama darbus atsižvelgs į šiuos kriterijus:
temos atitikimas, interpretacija;
darbo originalumas;
estetinis vaizdas ir unikalumas;
darbo atitikimas parodos – konkurso keliamiems reikalavimams.
4. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių nuostatų reikalavimų.

APDOVANOJIMAS
1. Geriausių darbų autoriai bus informuoti el. paštu bei apdovanoti Padėkos raštais. Padėkos raštai bus siunčiami nurodytu el. paštu.
2. Kiti dalyviai ras pažymą, patvirtinančią jų dalyvavimą konkurse antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt
3. Mokytojams, parengusiems parodos – konkurso dalyvius, bus išsiųsti Padėkos raštai el. paštu.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
2. Darbai autoriams negrąžinami.
3. Organizatoriai pasilieka teisę darbus eksponuoti savo nuožiūra.
4. Konkurso vykdytojai pasilieka teisę koreguoti ir papildyti konkurso nuostatus bei programą.
5. Išsamesnę informaciją teikia pradinių klasių mokytoja Dalia Valaikienė el. paštu dalia.valaikiene@antakalnio.lt

Nuostatai (pdf formatas).