Šeštadieninėje „Tiksliuko akademijoje“ mes mokysimės kelti klausimus, prognozuoti, tyrinėti, stebėti, tirti, kurti ir reflektuoti. Čia pradinių klasių mokiniai rinksis tam, kad aktyviai veiktų ir tuo pačiu pademonstruotų, kokiomis vertybėmis jie vadovaujasi siekdami tikslo. Mokiniams naujas idėjas, teorinius modelius ar naują medžiagą pateiksime taip, kad jie matytų, kaip ji susijusi su informacija, kurią vaikai jau turi ir sąvokas, kurias jau supranta. Mes startuojame jau nuo rugsėjo mėnesio. Kviečiame prisijungti!