SOCIOLOGIJA kviečia!

 

Ką veiksim per užsiėmimus?

 

 • Kalbėsim  apie socialinius vaidmenis;

 • Aiškinsimės, kodėl mokykloje elgiamės kitaip nei namie;

 • Tyrinėsim ir diskutuosim, kuo skiriasi vaikinai ir merginos;

 • Pabūsim kriminologais;

 • Interaktyviai pažvelgsim, kodėl prancūzams darbas svarbesnis nei lietuviams;

 • Atliksim eksperimentą mokykloje;

 • Vykdysim debatus;

 • Tyrinėsim Vilniaus senamiestį;

 • Lankysimės Lukiškių kalėjime;

 • Svarbiausia – patys atliksim tikrą tyrimą!

 • Ir daug daugau… 🙂

Vertybinės orientacijos:

 

 • idėjos ir intelekto galios,

 • savęs pažinimo visuomenės kontekste,

 • bendradarbiavimo,

 • tyrimo planavimo,

 • gebėjimo organizuoti veiklą,

 • siekio užbaigti viską,

 • kritinio mąstymo,

 • nuolatinio tobulėjimo.

Tikslas:

 

Sudaryti galimybę ugdytis socialinę kompetenciją, susipažįstant su skirtingomis kultūromis ir jų normomis, bei ugdytis pažinimo kompetenciją, analizuojant aplinkinių žmonių elgesį ir atliekant tyrimą.

Mokymo uždaviniai:

 • Sudaryti sąlygas mokiniams pažinti skirtingas kultūras ir normų įvairovę

 • Sudaryti sąlygas mokiniams patirti, šiuolaikinio pasaulio kaitos procesų įtakų jų pasirinkimams.

 • Atskleisti mokinių gabumų įvairovę ir jų įtaką asmenybės savitumui ir skatinti mokinių gebėjimus save pristatyti.

 • Skatinti mokinius tyrinėti, kvestionuoti ir kritiškai analizuoti juos supantį pasaulį.

Darbo būdai, metodai:

Grupinis darbas, ekskursijos, debatai,  savarankiškas darbas, tyrimas, eksperimentas, asmenybės testai, kūrybinės užduotys.

Numatomas rezultatas:

Kurso pabaigoje, pasitelkdami įgytas žinias apie skirtingų kultūrų įvairovę, suformuluoti tyrimo problemą ir, naudodamiesi žiniomis apie tyrimo planavimą ir metodologiją, gebėsite įgyvendinti savo tyrimą.

 

Būrelis yra nemokamas.

Užsiėmimai vyks trečiadieniais per pirmos pamainos 4,5 pamokas (laikas – 10:20 – 11:50).

Apie pirmo užsiėmimo pradžią užsiregistravusius informuosime el. paštu.

Registracija el. paštu – neformalus@antakalnio.lt

Prisegti failai: