Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto  departamento 2017-06-23 raštu Nr. A51-43290 „Dėl mokinių priėmimo mokytis eigos“ formuojamos papildomos pirmos klasės.

Antrajame priėmimo mokytis etape pirmumo teise į pirmas klases bus priimti vaikai iš gretimai esančios mokyklos, kuri buvo užpildyta po pirmojo priėmimo etapo, teritorijos.

Priėmimo komisijos posėdis vyks liepos 12 d., bus nagrinėjami asmenų pakoreguoti prašymai mokytis, mokykla priims mokinius.

2 pirmos papildomos Antakalnio progimnazijos klasės atidaromos Antakalnio gimnazijos patalpose

(Antakalnio g. 29).

Liepos 18-25 d. asmenims sistemoje atveriama informacija ir rodoma, į kurią įstaigą yra kviečiama mokytis.

Apsisprendę mokytis asmenys patvirtina lankyti vieną įstaigą.

Nuo rugpjūčio 8 dienos pasirašomos mokymosi sutartys nuo 9.00 val.-14.00 val.