Valstybinis jaunimo teatras įgyvendina kultūrinės edukacijos projektą „Moksladieniai teatre“, kuriame dalyvauti pakviesti Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokiniai, mokytojai bei jų patirtys. Svarbiausias projekto tikslas – įtraukiant vaikus ir aktualizuojant meno ir mokslo jungtį, sukurti ciklą spektaklių-pamokų. Svarbi sudėtinė šio kūrybinio projekto dalis – reali vaikų patirtis, jų pasaulio suvokimas ir fantazijos. Viena iš spektaklių-pamokų temų bus matematika. Pirmuoju etapu dramaturgas Mindaugas Nastaravičius ir režisierė Olga Lapina stebės, kaip vyksta eilinė matematikos pamoka, kad pasisemtų idėjų scenarijui ir improvizacijoms. Vėliau, rudenį, mūsų vaikų tėveliams sutikus, klasė bus pakviesta į Valstybinį jaunimo teatrą žaisti ir improvizuoti pagal menininkų pateiktas užduotis. Remiantis šita medžiaga būtų sukurtas spektaklis, kurio bendraautoriai bus ir mūsų progimnazijos mokiniai (vėliau spektakliuose vaidinti ir kitaip „gyvai“ dalyvauti jiems nereikės).
Projektą koordinuoja Ramunė Balevičiūtė-Liugienė , o jį įgyvendina jauni teatro profesionalai.

Dėkojame Valstybiniam jaunimo teatrui už galimybę mūsų mokiniams.