RENGINIO TIKSLAI

Ugdyti mokinių pilietiškumą, skatinti vaikų tarpusavio bendravimą ir iniciatyvą.

Tęsti ir puoselėti muzikos mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų jaunučių chorų dainavimo tradicijas.

Skatinti jaunųjų choristų meninę raišką bei plėsti kokybišką mokinių užimtumą.

UŽDAVINIAI

 1. Skatinti muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų choruose dainuojančių mokinių koncertinę veiklą.
 2. Ugdyti ir skatinti chorų vadovų gebėjimus sudaryti chorų repertuarą iš meniškai vertingų kūrinių: lietuvių liaudies ryškiausių chorinės klasikos pavyzdžių, šiuolaikinės muzikos kūrinių, kitų tautų meniškų chorinių bei vaikiškų dainelių.
 3. Aktyvinti jaunučių chorų veiklą bei ją pristatyti Vilniaus miesto bendruomenei ir svečiams.
 4. Populiarinti chorinės muzikos žanrą bei remti chorinį ugdymą Vilniaus miesto ugdymo įstaigose.

DALYVIAI

Festivalyje kviečiami dalyvauti neformaliojo (papildomo ugdymo) ir bendrojo ugdymo mokyklų jaunučių chorai.

LAIKAS IR VIETA

Jaunučių chorų festivalis „Širdelėj skamba vis lopšinė“ vyks 2018 m. gegužės 11 d. 16 val. šv. Jono kongregacijos  vienuolyne (Antakalnio g. 27, Vilnius 10312) ar kitoje įstaigoje (bus patikslinta vėliau).

DALYVAVIMO SĄLYGOS

 1. Festivalyje dalyvaujantis choras paruošia po du (2) laisvai pasirinktus kūrinius. Iš kurių vienas kūrinys – originali, lietuvių ar kitų tautų liaudies lopšinė. Kitas choro kūrinys – daina Lietuvai, minint Lietuvos šimtmetį. Organizatorių siūlymas chorams dainuoti  daugiau kitų šalių lopšinių ir pageidautina originalo kalba.  Kūriniai atliekami be fonogramų.
 2. Jungtiniam chorui paruošiama A. Jegelevičiaus „Jau saulutė leidžias“ (rinkinys „Garsų mozaika“, 2007 m.)
 3. Chorui gali akompanuoti koncertmeisteris arba instrumentinis ansamblis.

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 1. Spausdintos ir mokyklos direktoriaus patvirtintos dalyvių paraiškos pateikiamos Vilniaus Antakalnio progimnazijai iki 2018 m. kovo 31 dienos interneto svetainėje – http://tiny.cc/lopsines.
 2. Paraiškoje turėtų būti įvardinta pasirinktų kūrinių pavadinimai, autoriai, muzikos autoriai, iki 7 sakinių pristatyti chorą, jo vadovus, dalyvius, veiklą, kontaktus (telefonus, el. pašto adresą).

ORGANIZATORIAI

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir Bendrojo ugdymo skyrius.

Vilniaus Antakalnio progimnazija.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla.

KOORDINATORIAI

 • Diana Petkūnienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja;
 • Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius;
 • Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė;
 • Jūratė Prusevičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Džeralda Kmieliauskienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos muzikos mokytoja. 

ORGANIZATORIŲ KONTAKTAI

8 683 69 792 – Jūratė Prūsevičienė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, el. paštas – jupruseviciene@gmail.com;
8 608 70 833 – Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius, el. paštas – direktorius@antakalnio.lt

_____________

Remėjai

VšĮ „Dvylika žirnių“

 

Prisegti failai: