Mokinio krepšelio lėšų 2017 metų finansinis planas:

Vadovėliai – 10,000 eurai
Edukacinės išvykos ir IKT diegimas – 5,000 eurai
Kvalifikacija – 5,000 eurai
Virš 500 eurų prekės – 800 eurai
Iki 500 eurų prekės- 10,800 eurai
Iš viso 31,600 eurai

Bendras darbo užmokestis 12 mėn. € 932,400.00
Darbo užmokestis €711,900.00
Sodra € 220,500.00

2 proc. GPM paramos (12 500 eurų) ir kitos paramos  (600 eurų) planuojamas panaudojimas:

1. Edukacijai – didžiausią asmeninę pažangą pasiekusių mokinių renginiui organizuoti, seniūnų veiklai, puošimui, ugdymo aplinkos personalo kvalifikacijai, aktų salės scenos apšvietimui͘;

2. Saugumui – kameroms, durų automatizavimui, apšvietimui;

3͘ Žaliuzėms, plastikinei eglutei ir kt͘ ugdymo priemonėms;

4͘ Ūkio probleminiams klausimams spręsti bei klasių remontui, IKT diegimui 5͘ Paramos lėšas naudosime wc popieriui ir higienos priemonėms.

Mokinio krepšelio lėšų, skirtų priemonėms, panaudojimas:

1͘ Vadovėliams – 2,4 klasių atnaujinimui ir lietuvių kalbos 5-8 klasėse (pasikeitė programos), kiti pagal poreikį ir finansines galimybes;
2͘ Siūloma kiekvienais metais skirti 3 grupėms po 1000 eurų priemonėms įsigyti; Per 3 metus kiekviena grupė turės galimybę turtinti savo edukacinę aplinką;
3. Kiekvienai 1-8 klasei po 60 eurų edukacinėms išvykoms;
4͘. Mokytojų kvalifikacijai: prioritetai Emocinis intelektas ir Klasės valdymas͘ Dalykinius mokymus planuoja patys mokytojai.
5͘ Televizoriui įsigyti ir IKT įrangos atnaujinimui͘;
6͘ Raštinės palaikymui: popierius, rašalas, spausdintuvams, pašto ženklai ir pan͘.
Salių nuomos lėšų panaudojimas, suderintas su Progimnazijos taryba:

  1. remontams, ūkio priežiūrai,
  2. pastato nuo nelaimingų atsitikimų draudimui͘.