Aprašas parengtas vadovaujanti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.  30-1602 „Dėl patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo aprašu kiekvienas bendruomenės narys kviečiamas būti neabejingu patyčioms ir spręsti patyčių problemas pirmiausiai jas atpažįstant, stabdant ir „užkertant patyčioms kelią“. Progimnazijos vaiko gerovės komisija kasmet parengs priemonių planą patyčioms mažinti. Aprašas pradedamas įgyvendinti nuo susipažinimo su pačiu aprašu bei mokymų mokyklos darbuotojams. Apie patyčias būtina pranešti Progimnazijai (raštinei el. paštu įprastu ar el. būdu) pagal apraše nustatytą formą (ją rasite žemiau).

Kviečiame kiekvieną bendruomenės narį susipažinti su Aprašu >>>.

 

Prisegti failai: