Bendrai apie kompetencijas

Iniciatyvumo kompetencija

Ugdyti iniciatyvumą itin svarbu šiuolaikiniame nuolat ir sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Vis dar yra nusistovėjęs nepalankus požiūris į permainas ir naujoves, todėl inovacijų kūrimą reikėtų skatinti jau vaikystėje – tai ateityje  adėtų prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Maži vaikai mus dažnai stebina ir žavi savo laisvumu ir spontaniškumu, gebėjimu fantazuoti ir kurti. Tačiau augdami jie dažniausiai „išbarsto“ šiuos gebėjimus. Iš dalies tai atsitinka dėl to, kad vis dažniau tenka laikytis griežtų taisyklių, suaugę ne tik pasiūlo įvairių užduočių, bet ir išsamių instrukcijų, kaip jas atlikti. Ugdydami iniciatyvumą galime atskleisti mokinio lyderio potencialą, gebančio generuoti ir įgyvendinti naujas idėjas, greitai ir efektyviai prisitaikyti prie kintančių išorinių sąlygų. 

Ugdant iniciatyvumo kompetenciją ugdomos šios vertybinės nuostatos:

 • atvirumas viskam, kas nauja, savita, įdomu;
 • pasitikėjimas savo kūrybinėmis galiomis;
 • dalijimasis sumanymais, mintimis, požiūriais;
 • noras kurti ir išbandyti naujas kūrybos priemones ir galimybes;
 • kūrybos kaip įdomios, vertingos veiklos pripažinimas.

Nuostatos

 • Stebėti pasaulio įvairovę, būti atviram viskam, kas nauja, savita, įdomu.
 • Pasitikėti savo kūrybinėmis galiomis.
 • Dalintis sumanymais, mintimis, jausmais, požiūriais.
 • Noriai kurti ir išbandyti naujas kūrybos priemones bei galimybes.
 • Pripažinti kūrybą kaip įdomią, vertingą, teikiančią prasmingų išgyvenimų veiklą.

Gebėjimai

 • Atrasti kūrybinę idėją, naują sumanymą.
 • Įsivaizduoti ir numatyti kūrybinės idėjos įgyvendinimą.
 • Įgyvendinti idėją panaudojant tinkamas priemones, medžiagas, būdus.
 • Vadovaujantis konkrečiais kriterijais vertinti kūrybinės išraiškos (įgyvendintos idėjos) rezultatus.

Žinios ir supratimas

 • Supranta ir paaiškina kūrybinės idėjos įgyvendinimo kelią.
 • Supranta, kokiomis priemonėmis, medžiagomis, būdais galima įgyvendinti kūrybinį sumanymą.
 • Paaiškina, kokio rezultato siekė (tikėjosi) bei, kaip pavyko tai padaryti, ką ir kodėl reikėtų daryti kitaip.

Kompetencijų pažangos vertinimas iniciatyvumo kompetencija.

Mokiniai:

 • Siūlo idėjas.
 • Įtraukia kitus idėjoms įgyvendinti.
 • Įgyvendina idėjas iki galo. 
 • Siūloma idėja yra netradicinė, nauja, netikėta. 
 • Susidūręs su sunkumais randa išeitį 
 • Įgyvendinta idėja atneša naudą.

Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas

Prisegti failai: